sunnuntai 24. huhtikuuta 2016

Laitosvalta tsaarin aikaisena jäänteenä

Suomi on hyvin laitosvaltainen yhteiskunta. Laitosvaltaan liittyy erityisen vallanalaisuuden suhde oikeusturvaan. Erityisessä vallanalaisuus-suhteessa jokin ihmisryhmä nähdään perusoikeuksiltaan heikompina kuin ns. ”tavalliset” kansalaiset.

Laitosvalta / erityinen vallanalaisuus on vanha termi sille miksi joskus luokiteltiin ihmisiä eri kasteihin perustuslaillisilta oikeuksiltaan. Länsimaisen oikeuskäsityksen mukaan perusoikeuksien rajoitukset tulisi tehdä yksilökeskeisesti eikä henkilön viiteryhmän perusteella.

Kotimainen iltapäivämediamme on julkaissut reportaasin venäläisestä hoitolaitoksesta. Lue lisää. Tämä laitos toiminee perusoikeusvastaisilla säännöillä. En tunne paljoa Venäjän lakia, mutta siellä lainsäädäntö lähtee yhteiskunnan ja valtion edusta yksilön kustannuksella. Venäjällä valtio ei tunnusta saman lailla invidualismia kuten Suomessa. Suomessa taas valtio loukkaa invidualistisia periaatteitaan.

Tutustumalla oikeuskäytäntöön ja mediaan selviää useita erilaisia tapauksia, joissa hoitolaitoksissa ei ole toimittu yksilökeskeisten periaatteiden mukaan. Esimerkiksi lastensuojelulaitoksissa on käytetty joukkorangaistuksia. Tämä on ongelma myös muissa asioissa kuin hoitolaitoksiin liittyvissä asioissa.
Esimerkki: Oulun kaupungin liikuntapalvelut antoivat porttikiellon uimahalliin nuorille turvapaikanhakijoille yhden heistä mentyä naisten osastolle. Lue lisää. Kyse oli siis laittomasta toiminnasta kaupungin taholta. Kaupunki ei käyttänyt valtaansa yksilökeskeisesti.

Valvira on ohjeistanut muistiossaan 9.10.2015, että rajoitukset tietoteknisten laitteiden käyttöön tulee tehdä yksilökeskeisten periaatteiden mukaan. Mielenterveyslaki mahdollistaa yhteydenpidon rajoittamisen, mutta lainsäädäntö ei mahdollista kaikkia potilaita koskevia epäyksilöllisiä rajoituksia. Tämä periaate koskee myös alaikäisten hoitolaitoksia. Laitosvaltainen periaate elää silti edelleen tällä vuosituhannella joissakin laitoksissa (ainakin alaikäisten kohdalla).

Lainkirjoittajan opas kertoo seuraavaa:

” Perusoikeuskäytännössä on sanouduttu selkeästi irti sellaisesta käsityksestä, että jonkin ihmisryhmän perusoikeuksia voitaisiin rajoittaa pelkästään erityisen vallanalaisuussuhteen tai laitosvallan perusteella. Tällaisina ryhminä on aiemmin saatettu pitää esimerkiksi vankeja ja muita laitoksissa olevia sekä virkamiehiä. Nykyisin perusoikeuksien rajoitukset voidaan näiltäkin osin toteuttaa vain perusoikeuksien yleisten ja perusoikeuskohtaisten erityisten rajoitusedellytysten täyttyessä.


Tämä on ollut periaatteena viimeistään vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen myötä. Laitosvalta on Suomessa siis hallinnollinen jäänne, joka on jäänyt elämään vaikka se on laiton toimintamalli.

Olen tästä vallanalaisuudesta kirjoittanut myös aikaisemmin:

Kusenkeltainen ja laitosvaltainen Suomi

Erityinen vallanalaisuus

Suomen on turha haukkua naapuriansa. Itse asiassa muistutamme naapuriamme hyvin paljon. Suomessa ihannoidaan autoritäärisyyttä. Varhainen mielisairaita koskeva lakimme oli nimeltään houruinhoitoasetus vuodelta 1840. Sen oli antanut Venäjän tsaari Nikolai I.

Laitosvallasta riittää paljon juttua. Tämä artikkeli kertoo lähinnä asian ytimen.

sunnuntai 17. huhtikuuta 2016

Mietittävää MV-Sanomien lukijoille

Iltapäivälehdet ovat tulleet tunnetuksi mm. työttömien ja vähäosaisten arvostelusta. Hyvän esimerkin antaa Ilta-Sanomat. Uutisointi muistuttaa retorisesti jo tunnettua MV-lehteä. Tässä tekstissäni annan vähän miettittävää Ilta-Sanomien (vai MV-Sanomien?) lukijoille.

Lehti tuo artikkelissaan 7.8.2015 esiin ”ISIS-taistelijoiden” Kela-tuet. Jutussa on haastateltu myös sosiaaliministeri Hanna Mäntylää. Hän totesi laittavansa virkamiehet selvittämään ja tukkimaan porsaanreiät, että tulevaisuudessa ei voida maksaa Kela-tukia ISIS-joukkoihin lähteneille.

Asia ei ole ollenkaan näin mustavalkoinen sillä oikeus oleskella ulkomailla koskee myös suomalaisia työttömiä. Eivätkä kaikki maahantulijat ole ISIS-taistelijoita. Toisessa artikkkelissaan lehti tuo siis esiin kuinka taistelualueella sotiminen ei vaikuta Kelan tukiin.

Kelan sivuilta ilmenee kuinka työttömyysturvan saajalla on oikeus oleskella ulkomailla Kelalle siitä ilmoittamatta 3 kk eli lomailu ulkomailla onnistuu hyvin. Tämän ajan jälkeen siitä on ilmoitettava Kelaan. Ulkomailla voi oleskella enintään vuoden menettämättä oikeutta suomalaiseen sosiaaliturvaan.

Taistelualueella sotiminen on vain yksi mahdollinen muoto lomalle ulkomailla. Halutessaan suomalainenkin työtön voi lähteä ulkomaille oleskelemaan. Jos tämä oikeus otetaan pois niin sitten sen tulisi koskea myös suomalaisia, koska kaikki ovat perustuslain edessä yhdenvertaisia.

Pääministeri Juha Sipilän erityisavustaja Antti Pentikäinen on todennut kuinka ”yhteiskunnasta syrjään jääneet pudokkaat” ovat juuri niitä, joista ISIS rekrytoi taistelijoita. Hän siis väittää, että syrjäytynyt maahanmuuttaja haluaisi radikalisoitua juuri ISISIN toimintaan.

Samaahan sitä todetaan suomalaisista työttömistä. Aktivoimalla orjatöihin parannetaan muka elämänhallintaa. Kyse on vain sosiaalisen kontrollin järjestelmästä. Laitan alle netistä poimimani kuvan. Vaikka on asiallisesti akateemisesti osoitettu, että sosiaaliturvan alikäyttö tulee väärinkäyttöä kalliimmaksi, niin IS manaa kuinka ”sosiaalipummit” huijaavat, Venäjä vihollinen ja ”pitää laihtua”. Siinä eliitin luokkavallan asialla olevan julkaisun tekstiä.


Lisäys 17.4.2016 klo 22.30: Tässä linkki Kelan sivulle: 
http://www.kela.fi/kun-elamantilanne-muuttuu_oleskelu-tai-tyoskentely-ulkomailla-

perjantai 1. huhtikuuta 2016

Rikkaiden talouspopulismi ja natsisympatiat

Meillä on huippuhyvä kilpailukyky toisin kuin rikkaat väittävät. Kilpailukykyvertailussa (maailman maista) Suomi sijoittuu sijalle 4. Suomessa ei myöskään teollisuuden työtuntikustannukset ole Euroopan korkeimmat. Tilasto alla. Suomessa työtunnin hinta on 35,9 €. Belgiassa, Tanskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Ranskassa on Suomea korkeammat kulut.

Tilastot alla.