lauantai 1. maaliskuuta 2014

Suonenjoen sosiaalilautakunta teki lainvastaisen päätöksen

Julkaisenpas yhden viimevuotisen kanteluni lisäselvityksineen sekä siihen pohjautuvan mielipidekirjoitukseni täälläkin. Asiasta edelleen päätöstä odottelen (asia on siis jonossa käsittelyvuoroon).
------------------------
Suonenjoen sosiaalilautakunta teki lainvastaisen päätöksen

Suonenjoen sosiaalilautakunta päätti kokouksessaan 26.9.2013, että kaikilta toimeentulotuen saajilta leikataan perustoimeentulotukea 20 prosentilla loppuvuoden (1.10 - 31.12.2013) ajan. Lisäksi sosiaalilautakunta päätti myös, ettei toimeentulon asiakkaille myönnetä loppuvuonna täydentävää toimeentulotukea lainkaan. Täydentävää toimeentulotukea myönnetään esimerkiksi lasten harrastuksiin ja päivähoitomenoihin, vuokravakuuteen ja välttämättömien kodinkoneiden hankintaan.

Päätös on selvästi lainvastainen. Tein asiasta 5.10.2013 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Asia on apulaisoikeusasiamiehen toimesta lähetetty selvityspyynnölle Suonenjoen sosiaalilautakuntaan. Pyysin eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään myös täydentävän toimeentulotuen leikkaamisen lainmukaisuuden.

Toimeentulotuesta annetun lain mukaan perusosan suuruutta voidaan alentaa enintään 20 prosenttia sellaisen henkilön osalta, jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että hän kieltäytyy työstä tai työvoimapalvelusta. Toimeentulotuesta annettu laki ei siis mahdollista kaikkiin tuensaajiin kohdistuvia leikkauksia. Tukea voidaan siis alentaa vain selvissä työstä tai työvoimapalvelusta kieltäytymistapauksissa ja silloinkin tarjottu työ tai palvelu on näytettävä yksilöidysti toteen. EDIT: Toistuvan kieltäytymisen ollessa kyseessä tukea voidaan alentaa jopa 40 prosenttia.

Ymmärrän, että kaikki sosiaalilautakunnan jäsenet eivät välttämättä tunne lakia, mutta ainakin sosiaalilautakunnan esittelijän / esittelijöiden olisi tullut huomata tämä selvästi laiton säästökohde.

Kanteluni kohdistuu myös Suonenjoen sosiaalijohtajaan. Asian (sosiaalilautakunnan lisämäärärahahakemus vuodelle 2013) valmistelijana on toiminut sosiaalijohtaja. Sosiaalijohtajan olisi tullut korkeassa virassa ja leikkausasiasta tietoisena ymmärtää, että tämä leikkauskohde on selvästi laiton. Katson, että hän ei ole täysin täyttänyt virkavelvollisuuttansa. Hän oli toimeentulotuen leikkauksesta päätettäessä sosiaalilautakunnan kokouksessa jopa läsnä, eikä hän silti puuttunut asiaan.

Asiaa on kommentoinut myös Suonenjoen sosiaalitoimen johtava sosiaalityöntekijä. Ihmettelen miksi hän ei ole ottanut siihen kantaa, että kyseessä on selvästi laiton leikkauskohde. Hänen olisi sosiaalityöntekijänä tullut ymmärtää edes sen verran lainsäädäntöä, että kaikkia toimeentulotuensaajia koskevat leikkaukset ovat laittomia.

Suonenjoen kaupunginhallitus päätti palauttaa asian takaisin sosiaalilautakunnan käsittelyyn kokouksessaan 7.10.2013. Sosiaalilautakunta siis joutuu käsittelemään uudestaan päätöksensä toimeentulotuen leikkaamisesta. Asian jälkipuinti laillisuusvalvonnassa (eduskunnan oikeusasiamies) on kuitenkin myös mielestäni tarpeen.
Lähteet:
Iltalehden nettiuutinen (4.10.2013): Suonenjoella säästetään: Toimeentulotukeen suunnitellaan rajuja leikkauksia:
Suonenjoen sosiaalilautakunnan lisämäärärahahakemus vuodelle 2013:
Laki toimeentulotuesta (Finlex):
Savon Sanomien nettiuutinen (7.10.2013): Lautakunnan päätös vastoin lakia:
------------------------
Lähetetty sähköpostilla 5.10.2013
Eduskunnan oikeusasiamiehelle
Kantelu
Vaasa 5.10.2013

Kantelija:
Henri Autero
****

Asia: Kantelu koskien Suonenjoen sosiaalilautakunnan menettelyä. Kantelu koskee sosiaalilautakuntaa ja sen esittelijöitä sekä sosiaalijohtaja Marja Leena Markkasta.

Taustaa: Suonenjoen sosiaalilautakunta on päättänyt 26.9.2013, että kaikilta toimeentulotuen saajilta leikataan perustoimeentulotukea 20 prosentilla loppuvuoden (1.10 - 31.12.2013) ajan. Iltalehden uutinen 4.10.2013 aiheesta on liitteenä (osoite uutiseen).

Toimeentulotuesta annetun lain 2. luvun 10 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan perusosan suuruutta voidaan alentaa enintään 20 prosenttia sellaisen henkilön osalta, jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että:

1) henkilö on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä tai sellaisesta julkisesta työvoimapalvelusta, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa, tai hän on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei työtä tai julkista työvoimapalvelua ole voitu tarjota taikka ammatillista koulutusta vailla oleva, täysi-ikäinen alle 25-vuotias on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, että hän ei ole työttömyysturvalain 2 luvun 13 tai 14 §:n perusteella oikeutettu työttömyysetuuteen.

Yllä oleva lainkohta on toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n 1 momentin 1 kohta.

Toimeentulotuesta annettu laki (ks. 2. luku 10 §) ei siis mahdollista kaikkiin tuensaajiin kohdistuvia leikkauksia.

Tämä leikkaus on yksinkertaisesti laiton, koska:
- Toimeentulotuen perusosuutta ei voida kuitenkaan leikata automaattisesti kaikilta tuen saajilta.
- Tukea voidaan siis alentaa vain selvissä työstä tai työvoimapalvelusta kieltäytymistapauksissa ja silloinkin tarjottu työ tai palvelu on näytettävä yksilöidysti toteen. Laki ei siis mahdollista kaikkia tuensaajia koskevia leikkauksia.

Ymmärrän, että kaikki sosiaalilautakunnan jäsenet eivät välttämättä tunne lakia, mutta ainakin sosiaalilautakunnan esittelijän / esittelijöiden olisi tullut huomata tämä selvästi laiton säästökohde.

Kanteluni siis kohdistuu myös sosiaalilautakunnan esittelijään / esittelijöihin. Katson, että sosiaalilautakunnan esittelijä / esittelijät eivät ole täyttäneet virkavelvollisuuttansa.

Kanteluni kohdistuu myös Suonenjoen sosiaalijohtaja Marja Leena Markkaseen. Liitteenä olevasta asiakirjasta ilmenee, että asian (Sosiaalilautakunnan lisämäärärahahakemus vuodelle 2013) valmistelijana on toiminut sosiaalijohtaja Marja Leena Markkanen. Sosiaalijohtajan olisi tullut korkeassa virassa ja leikkausasiasta tietoisena ymmärtää, että tämä leikkauskohde on selvästi laiton. Katson, että hän ei ole täysi täyttänyt virkavelvollisuuttansa.

Liitteenä olevasta Iltalehden uutisesta ilmenee, että asiaa on kommentoinut myös Suonenjoen sosiaalitoimen johtava sosiaalityöntekijä Päivi Mustonen. Ihmettelen miksi hän ei ole ottanut siihen kantaa, että kyseessä on selvästi laiton leikkauskohde. Hänen olisi sosiaalityöntekijänä tullut ymmärtää edes sen verran lainsäädäntöä, että kaikkia toimeentulotuensaajia koskevat leikkaukset ovat laittomia. Pyydän eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan myös onko hän täyttänyt virkavelvollisuutensa.

Pyydän eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Suonenjoen sosiaalilautakunnan ja sen esittelijöiden sekä sosiaalijohtaja Marja Leena Markkasen toiminnan asiassa.

Liitteet:

Suonenjoen sosiaalilautakunnan lisämäärärahahakemus vuodelle 2013 (sähköpostin liitteenä pdf-muodossa) ---> URL: https://mansikka.suonenjoki.fi/d5web/kokous/20131047-8.PDF

Iltalehden uutinen aiheesta: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013100317562732_uu.shtml

Kunnioittaen:
Henri Autero
Vaasa
------------------------

Lähetetty sähköpostilla 5.10.2013

Eduskunnan oikeusasiamiehelle
Lisäselvitys
Vaasa 5.10.2013

Lähetin alla olevan kantelun (toim. huom. yllä).

Haluan lisätä alla olevaan kanteluasiaan seuraavan:

Iltalehden uutisesta:

Mustosen mukaan Suonenjoen sosiaalilautakunta päätti myös, ettei toimeentulon asiakkaille myönnetä loppuvuonna täydentävää toimeentulotukea lainkaan.

Täydentävää toimeentulotukea myönnetään esimerkiksi lasten harrastuksiin ja päivähoitomenoihin, vuokravakuuteen ja välttämättömien kodinkoneiden hankintaan.

Pyydän eduskunnan oikeusasiamiestä myös tutkimaan onko yllä oleva päätös lain mukainen.

Kunnioittaen:
Henri Autero
Vaasa
------------------------

Lähetetty sähköpostilla 18.10.2013

Eduskunnan oikeusasiamiehelle
Lisäselvitys
Dnro 4369
Vaasa 18.10.2013

Lähettäjä:
Henri Autero
****

Asia: Lisäselvitys Suonenjoen sosiaalilautakuntaa koskevaan kanteluun

Esitän tässä lisäselvityksessä seuraavaa:

Viittaan liitteenä (osoite uutiseen) olevaan Savon Sanomien uutiseen.

Uutisessa todetaan seuraavaa:

Kokouksessa oli läsnä myös kaupungin sosiaalijohtaja Marja Leena Markkanen.
Hänkään ei puuttunut asiaan, Suihkonen sanoo sekavasta tilanteesta.

Kuten kantelussani mainitsin, niin kyseisessä kokouksessa siis päätettiin toimeentulotuen leikkaamisesta lainvastaisin perustein.

Viittaan kanteluuni, jossa totean seuraavaa:
Kanteluni kohdistuu myös Suonenjoen sosiaalijohtaja Marja Leena Markkaseen. Liitteenä olevasta asiakirjasta ilmenee, että asian (Sosiaalilautakunnan lisämäärärahahakemus vuodelle 2013) valmistelijana on toiminut sosiaalijohtaja Marja Leena Markkanen. Sosiaalijohtajan olisi tullut korkeassa virassa ja leikkausasiasta tietoisena ymmärtää, että tämä leikkauskohde on selvästi laiton. Katson, että hän ei ole täysi täyttänyt virkavelvollisuuttansa.

Lähetän tämän Savon Sanomien uutisen todisteena oikeusasiamiehelle koskien Marja Leena Markkasen toimintaa.

Linkki Savon Sanomien uutiseen:
http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/lautakunnan-paatos-vastoin-lakia/1680103


Kunnioittaen:
Henri Autero
Vaasa
------------------------
Suonenjoen sosiaalilautakunnan 26.11.2013 päiväämä selvitys kanteluuni:
https://docs.google.com/file/d/0B-pBvvvhxaHLQkVVcFA3Z1ZYaFE