torstai 25. helmikuuta 2016

Väinö Tannerin "nuorisometsä vai nuorisofasismi"

Sotasyyllinen Väinö Tannerin säätiö järjesti "Kadonnennen nuoren metsästys" luennon 16.10.2012 eli yli 3 vuotta sitten. Lue lisää. Kirjoitan tapahtumasta netistä saamani informaation perusteella.

Sotasyyllisenä tuomitun sosiaalidemokraatti Väinö Tannerin säätiön luennolla on presidenttiä myöten todettu syrjäytymisen johtuvan "huonoista vanhemmista". Itse näen tämän jonkinlaisena rotuhygieenisena "heikomman aineksen" väestönjalostuksena, enkä enää terveenä yhteiskunnan tarkkailuna. Suomi lienee ainut akselimaa, jossa sotayyllisenä tuomitun ihmisen nimeä kantava säätiö järjestää vielä 2010-luvulla rodunjalostustapahtumia.

En sano demareita tai Tanneria fasisteiksi, mutta ei tällainen "heikomman aineksen" syyllistäminen ainakaan hyvää mainosta ole sotasyyllisyystuomion saaneelle. Vaikka Tannerin säätiön luennon yhtenä teemana oli suvaitsevaisuus, niin tapahtuma sisälsi luokittelevaa nationalismia ja "kansankotia". Oli siellä myös syrjäytettyjen puolustajia, mutta liikaa oli heidän arvostelijoitaan.

Sosiaaliala siis luokittelee ihmiset hyvin ahdasmielisesti riskeiksi. Kirjoitin 18.2.2016 tekstissäni "Sosiaalihygieniaa kansankodissa" mm. seuraavaa: "Natsi-Saksa oli oikeistodiktatuuri. Suomikin on joillekin sen kansalaisille diktatuuri. THL:n tutkimus ”Vaarantunut suojeluvalta” on todennut, että suomalainen lastensuojelu ei täytä demokraattisen valtion kriteereitä. Vallankäyttöä ei tule ikinä pitää itsestäänselvyytenä."

Fasismia tutkinut filosofian tohtori Jouko Jokisalo on kuvannut oikeistopopulismia seuraavasti:

” Epäkansallisia elementtejä ovat paitsi maahanmuuttajat, myös erilaiset ”sosiaalipummit”. Oikeistopopulismi kuvaakin hyvinvointivaltion usein riistäjänä, joka jakaa työssäkäyvien tuottamaa vaurautta työttömille ja muille sosiaaliturvan varassa eläville. Epäoikeudenmukaisuuden ja katkeruuden tunteita lietsotaan kehittämällä myyttejä etuuksia kahmivista pakolaisista ja sossuhuijareista. ”

Sosiaalialan osaamiskeskukset toteavat kannanotossaan seuraavaa:

" Samalla kun yhteiskunnallinen eriarvoisuus kasvaa, työikäisen väestön määrä Suomessa pienenee. Nämä molemmat heikentävät talouskasvun edelly-tyksiä. Eriarvoisuuden kasvu vaikuttaa negatiivisesti yhteiskunnan eheyteen ja sosiaaliseen koheesioon. Kansalaisten kokema eriarvoisuus lisää hyvin-vointiongelmien riskiä. Varjosen ym. (2012) raportin mukaan suurimmassasyrjäytymisvaarassa ovat peruskoulun jälkeisen koulutuksen ja työvoimanulkopuolelle jäävät nuoret. Heistä kaksi kolmasosaa on poikia. Ryhmässä onedustettuna myös maahanmuuttajataustaisia. Toinen riskiryhmä ovat kodinulkopuolelle sijoitetut nuoret ja ne lapset, joiden vanhemmilla on päihde - tai mielenterveysongelmia. "

Historian tutkija Oula Silvennoinen on todennut seuraavaa: ”Vaatimus yhtenäisestä, vahvasta ja puhtaasta kansakunnasta vie suvaitsemattomuuteen”, Silvennoinen sanoo. ”Sillä puhtaus määritellään negatiivisesti – siis sen kautta, ketkä eivät kuulu mukaan. Heitä pidetään sisäisinä vihollisina.”

Sosiaaliala siis nimenomaan vaatii "yhtenäistä kansakuntaa" negatiivisin toimenpitein kuten ihmisoikeuksia polkemalla. Kansamme historiassa jopa sosiaalidemokraatit ovat kannattaneet väestönjalostusta. Sosiaalidemokraattisessa käsitteessä "kansankoti" ei vielä ole sinällään mitään fasistista jos se ei sisällä ihmisten luokittelua. Negatiivista ja luokittelevaa kansankoti-ideologiaa ovat mm. huostaanottotehtailu ja työttömien syyllistäminen.

torstai 18. helmikuuta 2016

Sosiaalihygieniaa kansankodissa

Kolmen tohtorin tutkimus Suomalaiset fasistit on tuore yhteiskunnallinen puheenaihe. Lue lisää. Toinen hyvä kirja fasismista on kulttuuriantropologi Tapio Tammisen tuotos Kansankodin pimeämpi puoli. Se kertoo ruotsalaisesta kansankodista. Myös Suomessa esiintyi kansankotiajattelua. Kansankodilla tarkoitetaan nationalistista käsitettä ”kansan yhtenäisyys”. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sosiaalipolitiikkaa ja yhteiskuntarauhaa ylläpitävää sosiaalidemokratiaa. Tässä artikkelissa muutama esimerkki ”kansankodista”.

Kansankotiajattelu on perinteisesti aika sosiaalidemokraattista höystettynä nationalistisilla elementeillä. Siinä on sekä hyvää, että huonoa. Huonoksi se kääntyy siinä kohtaa kun homma menee luokittelevan nationalismin puolelle.

Esimerkiksi natseilla oli luokittelevaa nationalismia. Alla on kuva natsien keskitysleiritunnuksista.