tiistai 30. kesäkuuta 2015

Terveisiä Seinäjoen työvoimapiirin arkistosta

Kävin tonkimassa Seinäjoen työvoimapiirin arkistoa (arkiston muodostaja) Vaasan maakunta-arkistossa. Sen aineistosta pääsee hyvin perille siitä, että työ on suomalainen hyve. Ajoittain jopa liikaakin. Nimittäin suomalaisilla on äärinationalistisen epäterve suhtautuminen työntekoon.

Tänä päivänä monet suomalaiset ovat kyllästyneitä työvoimaviranomaisten elämänhallintapuheeseen ja aktivointilinjaan. Olen kuullut myös täältä Vaasan ja Seinäjoen lakeuksilta sellaisista tapauksista. Suomessa on linjana seuraava: Verkostopalavereja pidetään ja moniammatillisia tiimejä kokoontuu sekä arjen rytmiä koordinoidaan, mutta oikeita töitä ei vaan löydy. Sen sijaan orjatyö kukoistaa.
Alla on ote työvoimaviranomaisten tarjoamista työpaikoista vuodelta 1946. Siinä tarjotaan töitä mm. muonamiehille. Wikipedian mukaan muonamiehet olivat osa-aikaista työvoimaa, jotka tekivät maatilalle esimerkiksi 2–4 työpäivää viikossa ja kuuluivat alempiin luokkiin, mutta heidän asemansa oli kuitenkin parempi kuin esimerkiksi loisilla. Myös naisten asema oli tosi heikko. Siis vaimot karjanhoitajiksi. Köyhät miehet orjakaupattiin b-luokan kansalaisiksi. Heidän vaimonsa kai sitten olivat bb-luokan kansalaisia.

Alla on myös muita kuvia. Suomessa on hirveän vahvasti patriarkaalinen viranomaiskulttuuri ja valtio. Heikomman puolustaminen on turhaa valittamista ja viranomainen on aina oikeassa eli tietää kaiken asiakasta paremmin. Edellä mainittu ajatus on monen hyve.

" B-ryhmään kuuluvat koulutytöt. " Tällaista kieltä on joskus työvoimahallinto käyttänyt naispuolisista. Kuva vasemmalla.

Toimen puolesta: Tarkastaja Sointu Rinnemaa. Näin kuuluu ko. asiakirjan allekirjoitus vuodelta 1944. Tiedoksi antaa viran puolesta, ex officio. Minulla on alistusvaltaa. Sekin rimmaisi hyvin.

Työvoimahallinto on täynnä suojatyöpaikkoja, joissa pääsee kontrolloimaan kaikista pienituloisimpia. Myös tänä päivänä siellä alistetaan ihmisiä tekemään orjatyötä. Esimerkkinä kuntouttava työtoiminta johon on täysin lainvastaisesti pakotettu ihmisiä.

Työvoimaviranomaiset ovat myös tehneet yhteistyötä suojeluskuntien kanssa. Tässä jutussa on kuva Alavuden suojeluskunnan kirjeen logosta. Kirje on osoitettu Seinäjoen työvoimapiirille. Suojeluskunnat kuuluivat sotien jälkeen mm. Neuvostoliiton vaatimuksesta lakkautettuihin fasistihenkisiin järjestöihin.

Työvoimaviranomaiset käyttävät työssään äärioikeistolaisia metodeja. Esimerkkinä tästä on kuntouttava työtoiminta. Kun ihminen on työkyvytön niin hänellä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen ja / tai oikeaan kuntoutukseen. Risusavotalla tuskin parannetaan kaikkia ongelmia. Se ei tee autuaaksi. Mitään välimuotoa ei voi olla. Ihminen on joko työkykyinen tai ei. Muunlainen luokittelu menee natsismin puolelle. Lue lisää. Suomella onkin natsimenneisyys.

Viranomaiset puolustavat vallitsevia olosuhteita yhteiskunnassa vaikka epäkohdat eivät heidän vika aina olisikaan. Tämä natsi-Saksan asevelimaassa eli akselivaltio Suomessa. Tämä natsi-Saksassa. Tämä kaikkialla. Tämä myöskin tämän päivän Suomessa, joka on saanut pohjoismaista eniten ihmisoikeustuomioita.

Tämän näytöksen teille tarjosi työvoimahallinto. Ihmisoikeudet olivat myös tuohon aikaan mm. porvarin ja työkkärin korviin "elämänhallintansa menettäneiden turhaa valittamista ja kommunistien horinaa".

Moraalisista normeista teille kertoo myös kirja nimeltään "Valvojana naisten erityistyöleirillä". Lue lisää. Eihän sitä nyt sovi työläisnaisten "työtä vieroksuvana" oleskella. Köyhät miehet maaorjiksi ja vaimot karjatiloille. Kyllä nuo kommarit ja muut "valitustehtailijat" ovat "hirveitä turhasta ruikuttajia" kun haluavat oikeaa palkkaa ja naisille muunkin arvon kuin kodin ja hellan välissä. Aivan. Myös tuohon aikaan pystyi kantelemaan viranomaisista ylemmälle taholle. Tosin ihmisoikeudet eivät olleet yhtä kehittyneitä kuin nykyään. Kanteluviha elää viranomaisissa edelleen. Valituksia ja kanteluita tekeviä asiakkaita moititaan myös tänä päivänä.


  

maanantai 22. kesäkuuta 2015

Retoriikka tehoaa. Tosiasiat ei.

Kirjoitin 9.6.2015 seuraavan tekstin: Rikkaiden rehtiys on harha
Kirjoitus koskee mm. pääomatulojen kasvua ja palkansaajakorvausten pienentymistä. Omistavan luokan ja työväenluokan välinen kuilu on siis kasvanut. Luokkaerot ovat jälleen tätä päivää.
”1980-luvulla elettiin yli varojen” on yleinen harhaväite. Siinä ei ole koko totuus. Suomi lähti mukaan pääomamarkkinoiden vapauttamiseen ennen EU-jäsenyyttä. Siitä se lama alun perin johtui eikä liian isosta julkisesta sektorista. Pääomien vapaakauppa oli kapitalistisen EU-jäsenyyden ehto. Suomi pistettiin EU-kuntoon. Rikkaat halusivat vain maksimoida oman voittonsa ahneushumalassaan. Lue lisää tästäkin em. kirjoituksestani (9.6.2015). Pääomakontrolli on otettu käyttöön entisessä kriisimaassa Islannissa. Siellä on melkein täystyöllisyys. Lue lisää tästä ja tästä sekä tästä. Talousdemokratian nettisivujen postauksen mukaan siellä harkitaan myös rahareformia. Rahareformi perustuu siihen, että valtio huolehtisi itse omasta rahoituksestaan oman keskuspankkinsa / muun julkisen tahon kautta.
Vuoden 1993 verouudistus erotti palkka – ja pääomatulot toisistaan. Pääomaverotus on myös keventynyt. Sen lisäksi pääomien osuus kansantulosta on kasvanut samaan aikaa kun työläisen pienentynyt. Eriarvoisuus on lisääntynyt. Rikkaisen ahneus siis kukoistaa. Pääomien vapaakauppaa on puolusteltu investoinneilla Suomeen. Tosiasiassa investoinnit Suomeen ovat hyvin minimaalisia. Sijoittajat pelkäävät sijoittaa Suomeen, jossa työväenluokalla on vielä suhteellisen säälliset työehdot. Työvoima on siis kallista, joka hankaloittaa vapaakauppaa. Lähde: Kansan ääni 5/2014 s. 11. Lue tästä. Vapaakauppa siis polkee työväenluokan asemaa. Sosialismi puolustaa sitä.
Neuvostoliitossa alkoi iso alamäki 1980-luvulla kun sääntelyä (valtion ohjausta) purettiin. Nykyään Venäjällä onkin paljon köyhyyttä. Neuvostoliitto tasasi tuloeroja hyvin. Sosialistisen sääntelyn purkaminen johti siis Neuvostoliiton romahtamiseen. Suomessa sääntelyn purkaminen (eli pääomien vapauttaminen) johti lamaan. Hyvinvointivaltio ei ollut enää entisensä. Suomi teki siis samankaltaisen virheen kuin Neuvostoliitto.
Porvarit halveksuivat aikanaan Neuvostoliittoa. Nykyään he ovat russofobeja. He kurjistavat Suomen kansaa leikkauksilla. Kansan hyvinvoinnin sijaan he antavat armeijalle ja poliisille lisää rahaa sekä lietsovat russofobiaa. Kertoo aika paljon oikeiston sotakeskeisestä arvomaailmasta. Suomalaisten äärioikeistolainen russofobia on siis johtanut oman kansan kurjuuteen.

Työttömien "aktivointi" tuli Suomeen Yhdysvalloista. Lue tästä. Neuvostoliitossa oli hyvin monialainen sosiaaliturva. Sosiaalietuuksia oli siis useita. Toimeentulo turvattiin laajasti eri tilanteissa. Suomessakin on sama juttu. Suomalainen sosiaaliturva on siis jonkinlainen kopio Neuvostoliitosta. Saamme kiittää sosiaaliturvasta Neuvostoliittoa ja sen heikentämisestä näyttää takapuolta jenkeille. Kolhoosilaisilla oli oma sosiaaliturvarahastonsa. Lähde: Kirjan sivu 353: Neuvostoliitto, Vastauksia suomalaisten kysymyksiin, Helsinki 1973. Suomen "9 euron aktivoiduille kolhoosilaisille" ei kerry eläkettä eikä muutakaan sosiaaliturvaa. Lisäksi sosialismin ansiosta valtion luoma tasa-arvo mahdollisti pyrkimisen parempiosaisiin töihin ja opiskella ilman kyykyttämistä.
Vilkaistaanpa palkansaajakorvausten osuutta kansantulosta (1948 - 2005). Työväenliikkeen ansioista työläisen osuus (eli palkansaajakorvaukset) ovat lisääntyneet melkoisesti läpi 1900-luvun. 1990-luvun alun laman jälkeen suunta on ollut alenemaan päin. Kohti luokkasortoa ja työläisen riistoa. Meiltä kaikilta perusjampoilta vaaditaan koko ajan enemmän ja enemmän.


Mietitäänpä osallistavaa sosiaaliturvaa ja aktivointilinjaa:
Nyt ihmisiä on ”aktivoitu” 20 vuoden aikana hyvin aktiivisesti. Mikä on tulos? Työttömien ”aktivointi” on tieteellisesti osoitettu hyvin tuloksettomaksi. Vain harva työllistyy sitä kautta. Se ei siis ratkaise ongelmia.
”Palkan” eli sosiaaliturvan maksaa siis yhteiskunta. Lisäksi toiminnan järjestäminen lisää muitakin kuluja. Eihän se ilmaista ole. Tällaiset työt eivät rakenna yhteiskuntaa vaikka niin retorisesti yritetään uskotella. Onhan nimikin ”osallistava” sosiaaliturva.
Olen ihan oikeasti kuullut joidenkin suusta seuraavia fraaseja:
”Ei yhteiskunta pyöri jäämällä kotiin.”
”Suomi on niin pieni maa, että täällä ei ole varaa jäädä kotiin nostamaan sosiaaliturvaa.”
”Sodan jälkeenkin tehtiin risusavottaa.”
”Suomessa on liian hyvä sosiaaliturva kun se kannustaa jäämään kotiin.”
”Sosiaaliturvan hyväksikäyttäjiä löytyy.”
Eihän työttömyyttä ratkaista työttömiä syyllistämällä. Yhteiskunta ei pyöri myöskään orjatöillä. Onko meillä myöskään varaa rahoittaa verovaroista ilmaisia orjia töitä tekemään ja järjestää jotain työpajailua? Sillä vain siivotaan työttömyystilastoja eli lisätään piilotyöttömyyttä. Kulut eivät siis vähene eikä ihminen työllisty. Ainut oikea tapa on miettiä mistä saadaan oikeita palkkatöitä. Siinä analyysissa auttaa esim. marxismi ja globalisaation kritiikki. Työvoiman riisto on jatkuvasti lisääntynyt. Yhteiskunnan luokkasuhteet ovat kärjistyneet. Ja miten sota liittyy tähän päivään? Sosiaaliturvatöiden puolustelu sotakortilla on vain äärioikeistolaista ja konservatiivista sekä fasistista retoriikka.
Kuka rehellinen yrittäjä viitsii kilpailla orjatyöpajan kanssa kun heillä on ylivertaisesti alhaiset työvoimakustannukset? Osallistavan sosiaaliturvan ”erinomaisuus” on lähinnä moraalista. Sitä on perusteltu esim. elämänhallinnalla ja sosiaaliturvan hyväksyttävyyden lisäämisellä. Keskiluokkaiset ja konservatiiviset työn sankarit voivat tuntea ylemmyyden tunnetta alaluokkaa kohtaan ja kohdistaa heihin äärioikeistolaista ja fasistista ihmisvihaansa. Kunnes huomaavat kehityksen menneen niin pitkälle, että ovat itsekin orjia ja vähäosaisia. Kannatti syyttää työttömiä.
Eriarvoisuuden lisääntymisestä kertoo mm. työn lisäarvon nousu. Kapitalistin nettoama puhdas voitto on työn lisäarvo. Tämän osuuden hän jättää maksamatta työntekijöilleen. Vuonna 1990 valkolahtari nettosi 15,82 ja vuonna 2013 40,30. Mittarina on taulukon mukaan euroa / tunti.
Paljonko sosiaaliturvan hyväksikäyttäjiä oikeasti edes löytyy? Päinvastoin Suomessa on liian heikko sosiaaliturva. EN:n sosiaalisten oikeuksien komitea on huomauttanut Suomea asiasta. Olemme saaneet moitteet sosiaalisista oikeuksista myös viime vuonna. Lisäksi sosiaaliturva on niin byrokraattinen, että ihmiset eivät aina ole omista oikeuksistaan perillä. Tämän voi todentaa esim. tutustumalla oikeuskäytäntöön. Ihmiset puhuvat sellaisista asioista joista eivät tiedä yhtään mitään. Kuten huomaamme niin retoriikka uppoaa tosiasioita paremmin.

lauantai 20. kesäkuuta 2015

Sentican huostaporvarit ja veroparatiisityypit

Kirjoitin 11.6.2014 seuraavan artikkelin: Soteyrittäjät Iskala ja Räty

Lue kyseinen artikkeli ajatuksella. Siinä on kerrottu eräästä lastensuojeluyksiköstä. Veronkierrosta tunnetu entinen sosiaaliministeri ja lääkäriyrittäjä Laura Räty vieraili yksikössä viime kesänä tutustumassa puoluetoveri Risto Iskalan lastenkotiyritykseen. Iskala kuuluu Seinäjoen kokoomukseen. Hän on myös Seinäjoen sosiaalilautakunnan varajäsen. Sotebisnesmies kuuluu siis alan lautakuntaan. Tulee jääviyskysymys mieleen. Täytyisi tarkemmin tutkia...
Kyseinen lastensuojeluyksikkö kuuluu Arjessa – konserniin johon kuuluu myös muita lastensuojeluyksiköitä ja sosiaalihuoltoa tarjoavia firmoja. Arjessa Oy oli Kauppalehden yritystietojen mukaan ennen Sentica Holdco3 Oy.
Mutta mennäänpäs itse asian ytimeen. Nimittäin Arjessa Oy:ssa on omistajana Sentica Buyout III Ky – holdingyhtiö. Lähde: Perustamissopimus. Kyseisen rahaston omistajia ovat seuraavat tahot. Lähde: Kaupparekisteriote.

Yllä näkyy omistajina mm. työeläkeyhtiöitä ja muita isoja yhtiöitä. Mielenkiintoisimpia ovat kuitenkin ulkomaiset kapitalistifirmat. Jäljet johtavat veroparatiiseista tunnetun Alankomaiden pääkaupunkiin Amsdertamiin. Yksi omistajista on holdingyhtiö Euro Choice IV Coöperatieve U.A. Pikaisella google-haulla "Euro Choice IV Coöperatieve U.A." selviää, että se on rekisteröity Amsterdamiin. Toinen mielenkiintoinen omistaja on EU:n investointirahasto European Investment Fund. 
Löytyy myös kolme mielenkiintoista firmaa:
Alla kuvia osoitteen perusteella Google Maps - satelliittikarttapalvelusta. Nämä näyttävät aika mielenkiintoisilta paikoilta. Ei ihan perinteisiä bisnesfirmojen konttoreita. Hmm. Pistää mietteliääksi.

Westendintie 24 B 5, 02160 EspooSolnantie 14, 00330 Helsinki

Piippo Provastinkatu 39, 33250 Tampere

---> Tähän en löytänyt kuvaa

Kapitalistit siis tekevät bisnestä lasten ja nuorten huostaanotoilla. Se on täysin bisneslogiikan mukaista. Lue lisää klikkaamalla tästä.
-----------------------
Tässä ote aiemmasta tekstistäni:
Huostaanottobisnes
Tutkija Johanna Hiitolan väitöskirjasta (Hallittu vanhemmuus. Sukupuoli, luokka ja etnisyys huostaanottoasiakirjoissa) ilmenee lastensuojelun epätasa-arvoa korostava luonne. Tutkimus perustuu feministiseen tutkimustraditioon. Koska se sisältää myös luokkakysymyksen niin kysymys on tulkintani mukaan ja tarkemmin ajateltuna vasemmistofeminismistä.
Tiivistetysti ilmaisten tuo väitöskirja antaa näyttöä sille, että ydinperhenormatiivisuus ja vanhoilliset arvot elävät lastensuojelussa. Parhaiten vanhemmuuttaan korostaa taloudellisesti hyvin pärjäävä ja kaikin puolin normaali perhe. Lasten koulumenestys onkin yksi normaalin perheen mittari. Kilpailu onkin porvarillista. Äidit todistelevat hyvää vanhemmuuttaan äidinrakkaudella ja isät käymällä töissä. Ehkäpä perhetyöntekijä ei niin kauhistelisi sitä jos isä kokkaa makaronilootan väärin. Köyhyys nähdään sosiaalityössä monesti huonona elämänhallintana ja hallinto-oikeuksissa ei huomioida maahanmuuttajien erilaista vanhemmuutta riittävästi.
Kapitaalin kerääjät tahkoavat lasten ja nuorten huostaanotoilla kovaa kapitaalia. Huostaanottobisnes on siis tuottoisa bisnes. Muistan omilta lastensuojelulaitosajoiltani kuinka alakulttuuria kuvastavia asioita oli kielletty. Näitä olivat esimerkiksi väkivaltaa ja syrjäytymistä kuvaavat elokuvat ja em. asioita korostava rap-musiikki. Nämä korostavatkin tietynlaista vasemmistohenkistä boheemiutta ja junttiutta. Rahaa ja menestymistä kuvaava iloinen ja positiivinen rap-musiikki kuulunee säädyllisiin asioihin. Kuka nyt massimies Cheekin menestymistä korostavia iloisia sanoituksia voisi vastustaa? Ne ovatkin varmaan enemmän huostabisneksen tekijän mieleen.
-----------------------
Lasten ja nuorten sijoitukset ovat tuplaantuneet 20 vuodessa. Tässä THL:n tilasto asiasta:Arjessa – yhtiöihin kuuluu sen nettisivujen mukaan myös Riihenaika Oy, joka järjestää nettisivujensa mukaan ”monipuolisia työelämäpalveluita”. Lue
tästä. Työelämäpalvelut ovat tänä päivänä hyvin pitkälti ihmisten valmentamista orjiksi kapitalistiseen kilpailuyhteiskuntaan kuten aiemmista kirjoituksistani voi lukea.
Ennen lahtarit surmasivat punaisten lapsia. Nykyään he tekevät bisnestä lapsilla ja muilla helposti haavoittuvilla. Uushuutolaisuus kukoistaa. Lahtarin julmuus ei häviä koskaan. Kauppalehden mukaan Arjessa Oy:n toimisto sijaitsee valkoisella Lapualla. Siellä järjestettiin aikoinaan veli vastaan veli - liikehdintää.
Lopuksi vielä mustaa huumoria ilmentävä kuva:
 

perjantai 12. kesäkuuta 2015

Kantelu-uutinen

Tiedote kantelusta 12.6.2015
Julkaisuvapaa: HETI

Itsenäisyyspuolueen Pohjanmaan piiri on tänään kannellut aluehallintovirastolle kuntouttavan työtoiminnan väärinkäytöksistä.

Asia koskee kahta tahoa Pohjanmaan alueella.

Tarkemmin:
- Alavuden kaupungin kuntouttava työtoiminta
- Työpaja Arpeeti, jota ylläpitävät Isonkyrön ja Laihian kunnat sekä Vaasan kaupunki. Hallinnoivana kuntana toimii Vaasa

Toimin kantelun asiamiehenä.

Minun lisäkseni kantelun on allekirjoittanut valitustehtailijakaverini Eija Kiviharju-Ketola. Hän toimii tukihenkilönä ihmisille sosiaalihuollon asioissa. Olen tutustunut häneen saman aihepiirin kautta, joka kiinnostaa.

Kantelu on alla.

----------------------------

KANTELU LÄNSI – JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE


Kantelija:

Itsenäisyyspuolueen Pohjanmaan piiri
Yhteystiedot:
Ks. piirin sivut klikkaamalla tästä.
 

POSTITETTU 12.6.2015
 
ASIA: Kuntouttavan työtoiminnan väärinkäytökset

LAINSÄÄDÄNTÖÄ:

THL:n nettisivujen mukaan:

-        Kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virkasuhteessa tai työsuhteessa tehtävää työtä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakas ei siis voi esimerkiksi korvata kuntouttavan työtoiminnan toimipaikan työntekijää tai toimia hänen sijaisenaan.

-        Toimipaikka ei saa olla riippuvainen asiakkaiden työpanoksesta.

-        Sijoitettaessa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita esimerkiksi alihankintatöihin tai kunnan toimipaikkoihin on aina mietittävä, ovatko työtehtävät sellaisia, että niillä mahdollisesti korvataan palkkasuhteista työtä. Yleissääntönä voidaan todeta, että tuotannollisen työn tai kunnan palvelun ollessa kyseessä ne eivät saa olla riippuvaisia kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työpanoksesta.

TEM:in mukaan:

-        Sosiaalisten yritysten tarkoituksena on luoda työpaikkoja erityisesti vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille.

-        Sosiaalinen yritys ei yrityksenä poikkea muista yrityksistä. Se tuottaa tavaroita ja palveluja markkinoille ja tavoittelee voittoa kuten muutkin yritykset. Sosiaalinen yritys voi toimia millä toimialalla tahansa. Se maksaa kaikille työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan ja se on aina merkitty kaupparekisteriin.

-        Erona muihin yrityksiin on, että sosiaalisen yrityksen työllistämistä työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai yhteensä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä.

TEM:in ohje liitteenä (liite 1).

STM:n ohjekirjeessä (Kuntainfo 9/2014, 31.12.2014) todetaan hyvin selkeästi, että kuntouttavaa työtoimintaa ei voi hankkia yritykseltä.


SEIKAT:

1.      Alavuden kaupunki ilmoittaa nettisivuillaan (liite 2), että kuntouttavaa työtoiminnan paikka ei voi olla yrityksessä. Ei voi tosiaankaan olla. Tämä kielto koskee myös kaupungin omistamaa yhtiötä, jollainen kaupungin omistama pesula on (liite 3). Sekin on yritys, joka harjoittaa osakeyhtiölain mukaista elinkeinotoimintaa. Väliä ei siis ole sillä, että yrityksen omistaa kunta.

Väliä ei myöskään ole sillä, että yritys on merkitty sosiaaliseksi yritykseksi (liite 3). TEM:in ohjeen (liite 1) mukaan sosiaalinen yritys ei poikkea muista yrityksistä (vaikka vähintään 30 prosenttia sen työntekijöistä täytyykin palkata sosiaalisin perustein). Myös sen työntekijöille on siis maksettava TES:in mukainen palkka. Alavuden kaupunki on siis törkeästi laiminlyönyt vajaakuntoisten ja (pitkäaikais)työttömien ihmisoikeudet.

2.      Työpaja Arpeetin mukaan se pyörittää Matkahuollon toimipistettä ja yrittäjäpostia. Arpeetia ylläpitävät Isonkyrön ja Laihian kunnat sekä Vaasan kaupunki. Hallinnoivana kuntana toimii Vaasa (liite 4). Tässä saattaa tulla kyseeseen työvoiman korvaaminen (ks. THL-kohta).
 

LIITTEENÄ MAINITUT LÄHTEET (4 KPL)
 
 
 
 

Pyydämme aluehallintovirastoa tutkimaan nämä seikat.

Itsenäisyyspuolueen pohjanmaan piirin puolesta;

 
Henri Autero
kantelun laatija, asiamies, hallituksen jäsen
 
Eija Kiviharju-Ketola
piirin puheenjohtaja


----------------------------

MUUTA:

Minulta voi kysyä lisätietoja esim. sähköpostilla: henri.aut(at)gmail.com
Jos haluat niin täytä IPUN kannattajakortti. Lue lisää klikkaamalla tästä.

Konservatiivisuus elää Suomessa

Mietin tässä ajankulukseni suomalaisten konservatiivista ja retoriikkaan uskovaa mentaliteettia. En yleistä kaikkien suomalaisten kohdalle, mutta väitän näin hyvin usean kohdalla olevan. Suomalaiset ovat siis juuttuneita tietynlaisiin normeihin. He puolustavat perinteisiä normeja ja ns. ”säädyllisiä” arvokäsityksiä. Mikä ylipäänsä on normaalia? Miksi kaikkien pitää olla samaa massaa?

Joidenkin mielestä kunnian kukko ei laula esimerkiksi työttömille, ihmisoikeusaktivisteille, valittajille ja maailmanparantajille. Suomalaisilla on tietty orjamoraali. He uskovat auktoriteetteihin hinnalla millä hyvänsä. Seuraa johtajaa. Älä ruikuta. Älä mieti itse. Protestointi, valittaminen ja aktivismi nähdään turhana ruikuttamisena ja hörhöjen hommana.
Mietin sellaista, että kuinka Suomen lipun polttaminen saa jotkut keskiluokkaiset konservatiivit raivon valtaan, mutta leikkausten vastustaminen on heistä turhaa valittamista. Lippu on vain symboliikkaa, mutta leikkaukset tuhoavat tätä maata tosi paljon. Turhaa ruikuttamista heidän silmissä on myös valittaminen suurkapitalistien vallasta. Näitä ovat esim. EU ja TTIP sekä kansainväliset pääomamarkkinat. Ne tuhoavat paikallisen päätäntävallan ja demokratian sekä kansalaisoikeudet. Lippu on vain pala kangasta. Toki sen polttamisesta voi olla mitä mieltä hyvänsä. Lippu ei kuitenkaan määrittele sitä minkälaista Suomessa on elää.
Suomalaiset uskovat retoriikkaan ja syyllistävät heikompiaan. Työssäkäyvät syyllistävät työttömiä perehtymättä esim. sosiaalietuuksien määräytymiseen ja tilastoihin työttömyydestä. Maahanmuuttajat ovat syyllisiä milloin mihinkin. Helpot iskulauseet uppoavat ihmisiin kuin veitsi voihin. Ihmiset eivät ajattele omilla aivoillaan. On helpompi mennä massan mukana. Ihmiset puhuvat semmoisista asioista mistä he eivät tiedä yhtään mitään. Entisessä akselivaltiossa elää fasismi kun kerta symboliikka uppoaa moniin paremmin kuin faktoihin perustuva keskustelu.
Perusteltukin kritiikki nähdään turhana valittamisena. Kun mentaliteetti on kerta tämä, niin suosittelen Suomen lippujen laajamittaista tuhopolttamista. Jos se edes tekisi pahimmat höyrypääkonservatiivit naurunalaisiksi kun he netissä meuhkaavat. Se voisi myös vapauttaa suomalaisia ahtaista normeista sekä lisätä avarakatseisuutta ja ihmisten omaa ajattelukykyä.
Nauran suomalaisten auktoriteettiuskolle. Eipä mulla muuta tällä erää.
 

tiistai 9. kesäkuuta 2015

Rikkaiden rehtiys on harha

Lähetin alla olevan kirjoituksen Kansan ääneen julkaistavaksi seuraavassa numerossa (tai myöhemmin).

Rikkaiden rehtiys on harha
Kuvan lähde: Lehden nettisivu (klikkaa). 
Kansan ääni on mm. Suomen työväenpuolueen lehti.
Sanotaan, että rikkaat maksavat korkeita veroja ja ovat elintasonsa ansainneet. Onko näin oikeasti? Sen uskallan kyseenalaistaa. Kapitalistien saama voitto (eli pääoman tuotto) on kasvanut samaan aikaan kun palkansaajakorvaukset (eli työläisen osuus) ovat pienentyneet. Tämän kertoo funktionaalinen tulonjako eli kapitalistin ja työläisen osuudet tuotannon arvonlisäyksestä. Oheistan tämän juttuni oheen taulukon funktionaalisesta tulonjaosta. Oheistan myös otteen työn lisäarvoa koskevasta taulukosta. Lisäarvo on noussut melkoisesti. Vuonna 1990 porvari nettosi 15,82 ja vuonna 2013 40,30. Mittarina on taulukon mukaan euroa / tunti.Toki on muitakin rikkaita kuin pääoman nostajia, joita tässä jutussani siis tarkoitan. Minulla ei ole mitään palkkatyöllä hankittua rikkautta vastaan. Sen sijaan pääomapelureiden kasinolasku on kuitenkin kallis. Pääomien vapaan liikkuvuuden vuoksi, työpaikat ovat hävinneet ulkomaille. Uusliberalistisen kehityksen vuoksi yhä useampi syrjäytyy työmarkkinoiden ulkopuolelle. 2010-luvulla työttömyys on tilastollisesti noin kaksinkertainen kun vertaa 1980-lukuun. Huono asia on myös erilaisten orjatöiden lisääntyminen.
Tämä ahneuden ja kasvavien tuloerojen kehitys on seurausta ennen Suomen EU-jäsenyyttä tapahtuneesta pääomamarkkinoiden vapauttamisesta. Pääomien vapaakauppa oli kapitalistisen EU-jäsenyyden ehto. Kapitalistisessa liittovaltiossa ja globaalissa markkinataloudessa on proletariaatin näet paljon vaikeampi taistella lahtaria vastaan kuin kansanvaltaisessa ja itsenäisessä valtiossa. Demokratia toimii parhaiten pienissä yksiköissä. Oikeisto tunnetusti vihaa demokratiaa ja kansalaisoikeuksia. Tämä vapaakauppa on kriisin aiheuttanut. Tämän kansanhuijauksen jälkeen porvarit sanoivat, että eletään yli varojen vaikka itse aiheuttivat kriisin. Seuraukset tästä globaalista kapitalismista näkyvät yhä tänä päivänä. Köyhien ei tule tätä kasinolaskua maksaa. Rikkaat maksakoot itse oman kriisinsä ja käsistä riistäytyneet kulutusjuhlansa. Kuten Karl Marx totesi: ”Vain työ on pääomaa”.

sunnuntai 7. kesäkuuta 2015

Uutisia "kuntouttavasta" työstä ja ipun kantelusta

Ote pdf-asiakirjasta, jonka voit
lukea klikkaamalla tästä.
Lue Vaasan kaupungin selvitys kuntouttavaa työtoimintaa koskevaan kanteluun klikkaamalla tästä. Kantelijana toimii Itsenäisyyspuolueen (IPU) pohjanmaan piiri. Toimin kantelun asiamiehenä. Lue kantelu klikkaamalla tästä. Kantelu on osoitettu eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka on pyytänyt asiaan selvitystä STM:n kautta.

Kantelu siis koskee erilaisia kuntouttavan työtoiminnan tarjoajia Suomessa. Yksi tällaisista on Vaasassa toimiva Jupiter-säätiö. Vaasan kaupunki toteaa selvityksessään, että kuntouttavaa työtoimintaa ei hankita yritykseltä. Asia on kuitenkin tulkinnanvarainen.

Vaasan selvityksen liitteenä on Jupiterin selvitys asiasta. Siinä todetaan tulkinnanvaraisuus.
Jupiterin selvityksestä ilmenee mm. seuraavaa: Nimittäin verottaja on katsonut Jupiter-säätiön toiminnan yleishyödylliseksi vuoteen 2013. Verottaja on kuitenkin kesällä 2014 katsonut säätiön toiminnan elinkeinotoiminnan harjoittamiseksi joitakin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Myös TE-toimisto on ottanut saman kannan.

Jupiter-säätiö on itse katsonut, että sen toiminta ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä. Se onkin vaatinut viranomaisten (verottaja ja TE-toimisto) tekemiin em. päätöksiin oikaisua. Jupiterin mukaan viranomaiset ovat tehneet toisistaan poikkeavia tulkintoja tämänlaisista asioista (siis yleishyödyllisyydestä / elinkeinon harjoittamisesta) eri puolilla maata. Jupiterin mukaan tähän on yritetty saada muutosta mm. valmennusyhteisöjen keskusjärjestöjen kautta.

Jupiter toteaa, että se on valmis viemään asian arviotavaksi ylemmille oikeusasteille ja jopa EU-komissioon asti. Jupiterin mukaan asiassa on tosi kyseessä. Niinkin tosi, että viranomaisten tekemät laintulkinnat johtaisivat käytännössä siihen, että iso osa erilaisista työvalmentajista ei pystyisi toteuttamaan suurinta osaa tehtävistään. Eli selkokielellä tarjoamaan sosiaalipalveluksi kutsuttua työtä, josta ei saa palkkaa.

Tällainen uhka on siis olemassa mikäli Jupiterin oikaisuvaatimukset hylätään. Asia siis vaikuttaa jonkinlaiselta ennakkotapaukselta. Jupiterin mukaan tilanne olisi valtion ja kuntien talouden sekä valmennuspalvelujen asiakkaiden kannalta epämieluisa. Tämän vuoksi Jupiter pyytää sosiaali - ja terveysministeriötä selvittämään asiaa yhdessä työ - ja elinkeino sekä oikeusministeriön kanssa. Tämä pyyntö on tietämykseni valossa tämän kantelun ansiota, koska se mainitaan tässä Jupiterin selvityksessä.

Sosiaalipalveluksi muotoiltu työ ei kyllä oikeasti taloutta paikkaa. Tutkimustieto osoittaa, että sitä kautta harvemmin työllistyy. Sitä paikkaa oikeasti vain oikeat työsuhteet. Siihen Itsenäisyyspuolueella on lääkkeet. Nimittäin kansainvälisen kapitalismin nujertaminen eroamalla EU:sta ja 80-lukulaisen sääntelyn palauttaminen. Suomen lama (ennen EU-jäsenyyttä)
alkoi pääomamarkkinoiden vapauttamisesta. Koko totuus ei ole siinä, että olisi eletty yli varojen. Kun tuo riistoporvareiden kiihkeästi ajama markkinoiden vapauttaminen saatiin aikaan niin siitä se todellinen alamäki alkoi.

EU:n sääntely tukee kapitalismia. EU-ero mahdollistaa 80-lukulaisen keynesiläiseen sääntelyyn ja täystyöllisyyteen perustuvan hyvinvointivaltion palauttamisen. Kansan äänen lukijana olen sitä mieltä, että tuo on porvarillisin yhteiskunta, jonka hyväksyisin. Uusliberalistiseen EU-Suomeen verrattuna sekin on ns. "äärivasemmistolainen".

Lue myös:

Kunnat venkoilevat

Orjatyötä vastaan

Jos haluat niin täytä IPUN kannattajakortti. Lue lisää klikkaamalla tästä.

keskiviikko 3. kesäkuuta 2015

Paluu taantumukseen

Tässä kirjoituksen lopussa olevasta taulukosta näkee kuinka työn tuottavuus on jatkuvasti kasvanut.
Vuonna 1990 se oli 37,98. Vuonna 2013 se oli jo 102,4.

Työn tuottavuus on taloudellinen mittari. Se ilmaisee sitä kuinka tehokasta työvoima on. Se kertoo siitä kuinka kapitalistille saadaan enemmän voittoa vähemmällä panostuksella työläisen hyväksi.

Meiltä kaikilta perusjampoilta kuitenkin koko ajan vaaditaan enemmän ja enemmän tehokkuutta. Köyhiä ja työttömiä syytetään huonosta elämänhallinnasta ja "aktivoidaan" työnhakuun. Tämä on siis puhdasta retoriikkaa vailla tieteellistä pohjaa.

Suomessa on epäterve suhtautuminen työntekoon.

Tästä kertoo esimerkiksi oikeistokonservatiivinen
ja jopa fasistinen (vahvuutta ihannoiva)
retoriikka elämänhallintapuheella höystettynä. Olemme myös entinen akselivaltio. Natsien liittolainen. Arbeti macht frei. Työ vapauttaa.

Sosiaaliturvaan on lisätty vastikkeellisia elementtejä. Hyvinvointivaltion palveluja on myös leikattu. Lisäksi työväenluokalta vaaditaan enemmän tehokkuutta. Tämä koskee sekä "normi työsuhteessa olevia", että sosiaaliturvatyöläisiä.

Jotkut ihmiset näyttävät uskovan tällaiseen humpuukiin. No saahan sitä uskoa vaikka joulupukkiin. Jos mietitään vaikka työttömien aktivointia niin se on vain työvoimahallinnon ja yhteiskunnan kuluja lisäävää silkkaa kuraa. Se on myös tieteellisesti todistettu höpöhöpöksi. Lue lisää.

"Meillä ei ole varaa työttömien laiskotteluun" ja "Suomessa on liian hyvä sosiaaliturva" kuuluvat fraasintoistelijoiden väitteet.

"Mutku orjatyö jämäköittää elämänhallintaa ja tuo rutiinia arkeen" ja "Meillä ei ole varaa vastikkeettomaan sosiaaliturvaan" fraasit jatkuvat.

Mikään sivistynyt yhteiskunta ei voi pyöriä orjatöillä tai muilla töillä, jotka loukkaavat ihmisarvoa.
Työttömien syyllistäminen laiskoiksi sosiaalipummeiksi muistuttaa jo juutalaisvainoja. Vastikkeellinen sosiaaliturva muistuttaakin entisaikojen vaivaistaloja, joissa piti tehdä töitä elatuksen vastineeksi. Se muistuttaa myös 1950-luvun hätäaputöitä. Sorron murskaaminen ja tie kohti hyvinvointivaltiota lähti liikkeelle yleislakosta 1956. Nyt tänä vuonna (2015) on jo ay-johtaja Olli Luukkainen väläyttänyt yleislakkoa.

Kapitalisti on ottanut imperialismin välineekseen harjoittaakseen luokkasortoa. Työvoiman riisto ja orjatyöt ovatkin lisääntyneet ympäri maailmaa. Kapitalisti tekee kaikkensa maksimoidakseen oman voittonsa. Se on aiheuttanut myös vastarintaa. Saksassa palaa autoja. Suomessa kiakkojuhlitaan. Kreikassa vaaditaan sotakorvauksia natsien teoista työväenluokkaa minijob-töillä sortavalta Saksalta. Amerikassa on noussut Martin Luther Kingin aikainen mellakointi muotiin. Kaikkien maiden proletariaatit yhteen liittykööt!

Kapitalisti riistää ihmistä. Hän näkee sorron uhrin olevan vain tuotantovälineen asemassa. Kaikki mitataan tehokkuuden kautta. Tämä aiheuttaa mm. naisten syrjintää työmarkkinoilla. Kapitalisti näkee naisen vain synnytyskoneena. Rakenteellisen syrjinnän kohteeksi joutuu myös useita muita väestöryhmiä kuten pitkäaikaistyöttömät ja mielenterveysongelmaiset. Heidät nähdään b-luokan kansalaisina. Kapitalisti pitää heikompaa vain välineenä oman itsekkyyden tavoitteluun. Vasemmistofeministinen tasapuolistava ajattelutapa ärsyttää kapitalistia. Alla oleva taulukko on julkaistu ns. "radikaalivasemmiston" lehdessä Kansan äänessä.