maanantai 30. maaliskuuta 2015

Downshiftaaminen ja arvokeskustelu ovat luokkataistelua

Kuvan lähde: Lehden nettisivu (klikkaa).
Kansan ääni on Suomen työväenpuolueen lehti.
Kyseisellä puolueella ei ole kansanedustajia.
Kansan äänen vaalinumero (2a/2015) on ilmestynyt.

Kirjoitin siihen seuraavan tekstin:

Downshiftaaminen ja arvokeskustelu ovat luokkataistelua

Lue lehtileike klikkaamalla tästä.

Lukemisen iloa!

Olen Kansan äänen porukalle läheisen Itsenäisyyspuolueen (IPU) ehdokkaana nyt eduskuntavaaleissa (2015) Varsinais-Suomen vaalipiirissä. Numeroni on 105.
Molemmat tahot vastustavat nykyistä kapitalistista kilpailuyhteiskuntaa ja ovat tehneet yhteistyötä.
Tunnustan Vas IPU - teeman.
Se on ollut käytössä aiemmin.
 

keskiviikko 25. maaliskuuta 2015

Perheiden jälleen yhdistämisestä

THL:n tilasto sijoitusten kasvusta lastensuojelussa
Mietin tässä ajankulukseni, että millä tolalla on perheiden jälleen yhdistäminen Suomessa. On tämä jännä juttu kun lastensuojelulain mukaan lasta tulisi ensisijaisesti auttaa muilla keinoin kuin huostaanotolla. Näin ei kuitenkaan läheskään aina tapahdu. Esimerkkejä tästä voitte lukea vaikkapa Lokakuun liikkeen sivuilta ja blogistani. Esimerkki lasten huonosta kohtelusta ja ns. ”kuntoutuksesta” on erityisnuorten huostaanotot. Suomen valtio vihaa lapsia ja syrjäyttää heitä yhteiskunnasta. Näin syntyy syrjäytettyjä nuoria.

Vilkaistaanpa lastensuojelulakia Finlexistä / 4 § 3 mom:

Lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. Kun sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleen yhdistämisestä.


THL: Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä (lastensuojelulaki 4 § 3 momentti, Finlex).

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/sijaishuolto/perheen-jalleenyhdistaminen

Tarkoitan perheiden jälleen yhdistämisperiaatetta. Tuo periaate siis koskee myös muita tukitoimia kokonaisuudessaan.

Lue myös: KÄ: Suomalaisesta lapsiköyhyydestä

Kantelutiedote

Kantelutiedote 25.3.2015
Julkaisuvapaa: HETI

Itsenäisyyspuolueen Pohjanmaan piiri on kannellut 30.1.2015 eduskunnan oikeusasiamiehelle aiheesta ”Kuntouttavan työtoiminnan ja muun sosiaaliturvatyön lainmukaisuus”.

Kantelu perustuu sen liitteenä olevaan lakimuistioon. Lue kyseinen muistio klikkaamalla tästä.

Lue kantelun diaarikortti klikkaamalla tästä. Toimin kantelun asiamiehenä.
Lue kantelun lausuntopyyntö STM:lle klikkaamalla tästä.
Minun lisäkseni kantelun on allekirjoittanut valitustehtailijakaverini Eija Kiviharju-Ketola. Hän toimii tukihenkilönä ihmisille sosiaalihuollon asioissa. Olen tutustunut häneen saman aihepiirin kautta, joka kiinnostaa.
Kantelu on alla.
----------------------------

KANTELU EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE
Paikka ja pvm:
Seinäjoki 30.1.2015
 
KANTELIJA:
Itsenäisyyspuolueen Pohjanmaan piiri
Yhteystiedot:
Ks. piirin sivut klikkaamalla tästä.
ASIA:                  Kuntouttavan työtoiminnan ja muun sosiaaliturvatyön lainmukaisuus
 
Kantelemme tästä asiasta liitteenä olevan muistion mukaisesti.
LIITE:
·        Kyseinen muistio liitteineen.
Itsenäisyyspuolueen Pohjanmaan piirin puolesta;
Eija Kiviharju-Ketola
piirin puheenjohtaja
Henri Autero
muistion laatija
----------------------------
MUUTA:
Valitustehtailijakaveriani Eijaa voi äänestää Vaasan vaalipiirissä numerolla 110.
Minua voi äänestää Varsinais-Suomen vaalipiirissä numerolla 105.
Minulta voi kysyä lisätietoja esim. sähköpostilla: henri.aut(at)gmail.com

torstai 19. maaliskuuta 2015

Fasismin rippeet kitkettävä pois sosiaalialalta

Mietin tässä ajankulukseni suomalaista työn arvostamista ja sosiaalityötä sekä siihen liittyvää hallitsevan luokan ja valtion harjoittamaa fasismia ja rasismia. Tarkoitan esimerkiksi suomalaisen sosiaalityön köyhiä syrjivää ja yksilöä syyttävää eetosta. Lue lisää kyseisestä eetoksesta klikkaamalla tästä. Suomi on pohjoismaista uusliberalistisin (lue: eniten köyhiä syyllistävä). Suomella on myös pohjoismaista eniten ihmisoikeustuomioita. Suomessa on edelleen fasistisia ja epätasa-arvoisia käytäntöjä. Kutsuttakoon näitä vaikka fasismin rippeiksi. Kaikki tällaiset tulisi kitkeä pois. Ihmisiä tulisi kohdella tasa-arvoisesti.

En tarkoita, että nämä käytännöt olisivat suoraan fasistisia, mutta ne ovat silti ihmisiä luokittelevia. Ne loukkaavat tasa-arvoa ja juontavat juurensa fasismiin. Tämä selviää ihan historiaa lukemalla. Fasistinen retoriikka ja toimintamallit ovat vain muuttaneet muotoaan maltillisempaan suuntaan. Aina kannattaa miettiä sitä mihin väitteensä perustaa eikä aina syyttää yksilöä. Erilaisten ihmisryhmien syyllistäminen on Suomessa yleistä.
Käyn alla muutamia esimerkkejä tästä Suomen valtiorasismista:
Lastensuojelu
Tieteellisestä aineistosta selviää esimerkiksi seuraavaa:
·        Suomalaisen lastensuojelun juuret juontavat rotuhygieniaan ja köyhien kontrollointiin. Vuonna 1926 valtioneuvosto asetti sosiaaliministeriön ja erityisesti sen lastensuojelutoimiston päällikön aloitteesta komitean pohtimaan esimerkiksi kehitysvammaisten ja mielenterveysongelmaisten sterilisointia.

·        Samoihin aikoihin kyseinen sosiaaliministeriön lastensuojeluosaston päällikkö Adolf von Bonsdorff julkaisi selvityksen kehitysvammaisten lasten hoidosta Suomessa. Hän otaksui, että "kehitysvammaisten luku maassamme on viimeisinä vuosikymmeninä melkoisesti noussut". Von Bonsdorff myönsi, ettei hänellä ollut esittää varmoja numerotietoja tai tutkimustuloksia näkemyksensä tueksi. Tuohon aikaan kehitysvammaisia kutsuttiin ”tylsämielisiksi”. Otaksuma perustui siihen tosiseikkaan, että kehitysvammaisten hoito ja valvonta oli aivan riittämätöntä: esimerkiksi laitospaikkoja oli tarpeeseen nähden hyvin niukasti. Teorian mukaan "on kehitysvammaisten suurin enemmistö vapaasti saanut kuljeksia ympäri ja tuottaa uusia kaltaisiaan maailmaan".

Myös nykyajan Suomessa on lastensuojelussa luokittelevia käytänteitä. Lapsia on huostaanotettu esimerkiksi vanhempien köyhyyden aiheuttamien ongelmien vuoksi. Vaikka köyhyys ei sinällään olisikaan peruste, niin tilanne hyvin usein kärjistyy siihen pisteeseen, että huostaanotto tehdään. Lasta saatetaan koulukiusata, hän saattaa oirehtia psyykkisesti ja vanhemmilla voi olla elämänhallinnassa ongelmia. Elämänhallintaongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi mielenterveysongelmat. Perheiden peruspalveluista on leikattu ja nyt nähdään tulos. Huostaanottoa pakkotarjotaan eri elämän kriiseihin hyvin usein ratkaisuksi. Lapsia on huostaanotettu myös esimerkiksi vanhempien vammaisuuden ja kulttuurierojen perusteella. Tämä selviää sosiaalialan omasta tieteellisestä tutkimuksesta. Lisäksi huostaanottoa erityisnuorille pidetään hyvänä kuntoutuksena. Hyvä kysymys kuuluu miksi nämä perheet eivät saa muuta apua? Se on valtiollista rasismia pahimmillaan.
Kuntouttava työtoiminta ja ilmaistyö
Erilaisia ihmisryhmiä pistetään erilaisiin sosiaaliturvatöihin, jotka ovat monesti pakollisia tai vähintäänkin niin sanotusti ”terapeuttisia”. Työttömiä on pakotettu Suomessa karenssin uhalla näihin sosiaaliturvatöihin. Ihmiset ovat tehneet työttömyysturvan vastineeksi esimerkiksi risusavottaa, metallitöitä, pyörittäneet matkahuoltoa ja purkaneet tiiliseinää. Ihan siis oikeita töitä. Miksi toiselle duunarille maksetaan samasta työstä oikea palkka ja toiselle ei? Se ei lisää yhteenkuuluvuutta saman ammattiryhmien edustajien ja veronmaksajien kanssa. Se lisää eriarvoistavaa luokittelua ja saa kokemaan itsensä B-luokan kansalaiseksi. Tällaisesta toiminnasta on terve tsemppaaminen ja valmentaminen kaukana. Ei ihmisten ongelmia hoideta valmentamalla ihmisiä kilpailemaan keskenään vaan lisäämällä kontrollin ja kilpailun sijaan tasa-arvoa ja hyvinvointia.
Kuntouttava työtoiminta ja muu ilmaistyö on luokkasortoa ja fasistista ajattelutapaa sisältävää luokittelua. Kaikille, jotka tekevät samaa työtä kuuluu sama palkka. Oli sitten mies, nainen, mielenterveyskuntoutuja, kehitysvammainen, syrjäytetty nuori tai aikuinen. Tasa-arvon polkemisen ja eriarvoistavan luokittelun on loputtava! 
Tällaista työtä perustellaan fraasilla ”Suomessa on liian hyvä sosiaaliturva, joka kannustaa jäämään kotiin” sekä ihmisen omilla valinnoilla. Miksi ei kilpaile riittävästi ja täysillä ylienergisillä tehoilla hae palkkatöitä? Samaten sanotaan, että tätä täytyy tehdä niin kauan kuin saa oikean työpaikan. Työttömien syyllistäminen laiskoiksi ja moittiminen omista valinnoista on disinformaatiota eli se ei perustu faktaan. Aina pitää olla oikeaa faktaa kun jotain ihmistä syyttää silkasta laiskuudesta. Muunlaisella toiminnalla on historiassa synkät perinteet. Vastaus ”Tuollahan niitä näkyy ostarilla” kysymykseen ”Mihin perustat väitteesi?” ei ole relevantti kun puhutaan työttömien ja nuorten väitetystä laiskuudesta. Onko tullut mieleen, että ostarinotkuja ei välttämättä ole työtön vaan voi olla ihan hyvin vaikkapa työssä. Kai työpäivän jälkeen tai mahdollisena vapaapäivänä saa notkua ostarilla? Ja onhan työttömälläkin oikeus liikkua siellä ostarilla. On se järkyttävää kuinka ihan tavallisistakin perusoikeuksista saa tapella ihmisten kanssa. Yksilöä syyllistävää retoriikkaa suoltavien ihmisten suusta kuulee myös väitteitä esimerkiksi siitä kuinka ”maahanmuuttajat ostelevat autoja veronmaksajien rahoilla”. Onko tullut mieleen, että kenties maahanmuuttaja voi itse tienaamillaan rahoilla näin tehdä? Eikä sossu ostele kenellekään autoja.
On olemassa tieteellistä aineistoa, että tämmöiset sosiaaliturvatyöt johtavat vain harvoin oikeaan työsuhteeseen. Mielestäni vastikkeellinen sosiaaliturva ratkaisee ongelmia melkein yhtä tehokkaasti kuin natsien harjoittama silmien värjäys, sosiaalidarwinismi ja arjalainen rodunjalostus. Eräänlaista sosiaalidarwinismia elämä tässä kapitalistisessa kilpailuvaltiossa (nimeltä Suomi) onkin. Suomen työttömien aktivointi on siis huuhaa-tiedettä, kuten oli myös rotuhygienia. Mitä muuta voisi entiseltä akselivaltiolta kuitenkaan odottaa?
Muuta:
Nämä ovat vain esimerkkejä. Suomalaisessa sosiaalityössä on köyhiä syyllistävä asenne. Tutustu alla olevaan tutkimukseen. Suomalaisten sosiaalityöntekijöiden asenteet köyhiä kohtaan ovat tutkimuksen mukaan Pohjoismaiden tylyimmät. Tutustu kyseiseen tutkimukseen klikkaamalla tästä. Lue lehtiartikkeli aiheesta klikkaamalla tästä.
Lähteitä:
http://thtry.fi/tutkittua-tietoa.htm

Elämme kapitalismin lopun alkua!

Tässä tilasto. Ks. työn lisäarvo.
Nostan tässä kirjoituksessani esiin keskeisimpiä asioita, jotka osoittavat kapitalismin toimimattomuuden. Kun maailman menoa seuraa niin huomaa, että erilaiset kapitalismin vastaiset liikkeet ovat nousussa. Legendaarisin lienee Amerikassa syntynyt Occupy Wall Street. Nyt Saksan Frankfurtissa kapitalismia vastustavat mielenosoittajat polttivat autoja. Lue lisää klikkaamalla tästä.

Mietitäänpä aluksi mihin tarvitaan mellakointia. Mielestäni mellakoinnin tarpeen osoittaa jo ihan historia ja marxismi. Tällaista toimintaa voidaan nimittää vallankumoukselliseksi liikehdinnäksi. Kapitalistit pyrkivät maksimoimaan aina oman etunsa eli pääoman tuoton. Työväenluokka taas puolustautuu tätä vastaan. Aivan. Mietitäänpä suomalaista hyvinvointivaltiota. Sitä ei ole rakennettu sillä, että mennään kukka kämmenellä porvarin luokse hieromaan sovintoa. Tietty protestivaihe on välttämätön. Riehumiseen ei paljoa älykkyyttä vaadita, mutta riehuminen on loogisesti ajateltuna välttämätöntä, jotta työväenluokan hyvinvointi pelastuu.


Kyse on pohjimmiltaan siitä, että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Varallisuus kertyy entistä pienemmälle väestölle maapallolla. Laitan tämän kirjoitukseni oheen tilastotaulukon työn lisäarvosta. Se on Kansan äänen numerosta 5/2014. Työn lisäarvolla tarkoitetaan sitä osuutta miten paljon kapitalisti jättää maksamatta työn tuottamasta arvosta sen tekijöille eli työläisille. Tuo kapitalistien riistosta saama voitto on siis jatkuvasti noussut. Lisäarvo oli vuonna 1990 15,82. Vuonna 2013 se oli 40,30. Loppujen lopuksi vain työ on pääomaa.Kuvan lähde: Lehden nettisivu (klikkaa). 
Kansan ääni on Suomen työväenpuolueen lehti. 
Kyseisellä puolueella ei ole kansanedustajia.
Porvarillinen kilpailuyhteiskunta pyrkii aina siihen, että tuo pääoman voitto kasvaa. Se, että aina tarvitsee tehostaa, leikata ja lisätä kilpailua on porvarillinen harha. Kun yhteiskunta on riittävän sosialistinen, niin leikkauksia ei tarvitse tehdä. Porvarillisella taloustieteellä ei ole itseasiassa mitään merkitystä. Ei kannata lannistua jos porvaripaska menee yli ymmärryksen tai on ideologisesti rajoittunut sosialismiin.

Talouden perusrakenteet ovat itseasiassa hyvin yksinkertaiset. Aina on ihmisen tarvinnut jotenkin saada elantonsa. Työ on siis ihmisen elinehto. Kestävyysvaje ja leikkaustarve yms. ovat porvareiden mantroja. Historiaa lukemalla selviää kuinka porvarit ovat aina vastustaneet hyvinvointivaltiota. Siinä ei ole mitään uutta. Ihan nokkelasti keksittyjä termejä, mutta tuovatko ne leipää pöytään? Eivät tuo. Porvarillisessa yhteiskunnassa ihmisiä koulutetaan tyhmiksi paskanjauhajiksi. Sosialistisen 1980-luvun käytännönläheisyys ja inhimillisyys on siis kadonnut yhteiskunnasta.

Vaikka talousteorioita on erilaisia, niin merkitystä on loppujen lopuksi vain marxismilla ja antikapitalismilla. Marxismin puolustajaa ei haittaa olla ideologisesti rajoittunut, koska marxismi puolustaa enemmistön etua. Enemmistö ihmisistä on aina työväenluokkaa. Luokkataistelulla on Suomeen luotu hyvinvointivaltio. Ilman luokkataistelua siitä ei myöskään luovuta. Hyvinvointivaltio pilattiin 1980 – ja 90-lukujen vaihteessa vapauttamalla pääomat. Tämä oli myös EU-jäsenyyden ehto, koska kapitalistinen EU sallii vapaat markkinat. Liian suurissa yksiköissä ei myöskään voi olla demokratiaa. Lama oli siis vain ja ainoastaan kapitalistien ja globalistien syytä. Kapitalistit siis hyötyvät talouden globalismista eli siitä, että pääomat liikkuvat maapallolla vapaasti.

Linkitän tähän väliin myös kirjoitukseni: Riiston suhdeluku ja epätasa-arvoinen yhteiskuntarakenne

Kapitalismi on ollut luokkataistelujen ja sodan historiaa sen alusta asti. Kapitalismi on aina ajautunut kriisiin jossain vaiheessa. Kapitalismi on siis eräänlaista aaltoliikettä. Kun työläistä on tarpeeksi riistetty, niin sitten on kapinan aika. Nyt on sen aika käsillä. Tästä kertovat esimerkiksi mellakat eri puolilla maapalloa ja Suomen rähinöinti, vaikkapa itsenäisyyspäivien mellakat. Sisällissodassa punakaartilaiset olivat luokkasotureita. 1970-luvulla luokkasotureita olivat mm. taistolaiset. Tänä päivänä luokkasotureita ovat kirotut itsenäisyyspäivän mellakoijat. Luokkasoturit ovat taistelleet Suomesta hyvinvointivaltion.

Kapitalisti on äärimmäisen ovela ja narsistinen ihminen. Hän pyrkii kaikin mahdollisin tavoin maksimoimaan oman voittonsa eli pääoman tuoton. Loppujen lopuksi hän näkee jopa työväenluokan keskinäisen nahistelun parempana vaihtoehtona kuin kapitalismin kyseenalaistavan tieteen. Hän näkee siis jopa natsismin ja fasismin lisääntymisen parempana vaihtoehtona kuin sosialistisen luokkatietoisuuden lisääntymisen. Esimerkiksi sellainen, että keskiluokka haukkuu kiakkojuhlijoita, on työväenluokan keskinäistä nahistelua. Samaten esimerkiksi rasismi ja sosiaaliturvan varassa elävien ihmisten syyttäminen lukeutuvat samaan kategoriaan. Myös valtiovalta syyttää sosiaaliturvan varassa eläviä työttömiä pakottamalla heidät orjatöihin.

Vallankumouksen aika on nyt!

Kauhukakaran tervehdys

Tänään eduskuntavaalien 2015 ehdokasasettelu valmistui. Ilmoitan tällä blogitekstillä, että minua voi äänestää Varsinais-Suomen vaalipiirissä numerolla 105. Osallistun vaaleihin Itsenäisyyspuolueen (ipu) listalla. Valinta oli aika helppo, koska ipu on nyt nousussa. Ipu vastustaa globaalia kapitalismia, joka on lisännyt eriarvoisuutta hyvin paljon. Fanitan myös Suomen työväenpuoluetta ja sen äänenkannattajaa Kansan ääntä. Mielestäni nämä tahot tarjoavat Suomen parhaimman kilpailuyhteiskunnan vastaisen aineiston. Blogini kyljestä löytyy informaatiota näistä.

Otan lempinimekseni ”Kauhukakara”, koska olen ollut auktoriteettivastainen jo lapsuudesta asti. Olen koko ikäni ihannoinut protestointia ja auktoriteettivastaisuutta sekä periaatteellisuutta. Olen ikään kuin oppositioon syntynyt. Vaalimotokseni otan ”Hauskempi kuin Aku Ankka”.
Vaaliteemojani ovat mm. kilpailuyhteiskunnan vastustaminen ja ihmisoikeuksien puolustaminen. Suomen valtio (= päättäjät) kohtelee kansalaisiaan tosi huonosti.

Eliitti haistakoon pitkän paskan!

maanantai 9. maaliskuuta 2015

Lakimuutos

Klikkaamalla vaikkapa tästä näet kuinka kuntouttavasta työtoiminnasta on käynnissä hallinnollisia prosesseja. Niissä selvitetään sitä onko työtoiminnan toteuttamisessa rikottu lakia. Eli erityisesti sitä onko lakia rikottu kun työtoimintaa on hankittu yrityksiltä. Työtoiminnasta ei siis muodostu oikeaa työsuhdetta. Siitä ei saa myöskään oikeaa palkkaa eikä siitä kerry eläkettä.

Tässä tätä aihetta koskevia kirjoituksiani:

Työttömien hyväksikäyttöä Vaasassa

Lakimuistio / Sosiaaliturvatyö

Kaksineuvoisen röyhkeys

Nyt lakia meinataan kuitenkin muuttaa niin, että myös yrityksiltä voidaan hankkia työtoimintaa. Lue lisää klikkaamalla tästä.

Vastauksessa kirjalliseen kysymykseen 665/2014 vp (Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työllistäminen) todetaan seuraavaa:
  • Sosiaali- ja terveysministeriössä on 30.6.2014 päättänyt työnsä työryhmä, joka arvioi sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita. Työryhmä esittää syksyllä ilmestyvässä loppuraportissaan lainsäädännön uudistamista siten, että kuntouttavan työtoiminnan kaltaista toimintaa saisi järjestää rajoitetusti myös yrityksissä ja yksityisillä elinkeinonharjoittajilla.
Nyt kun näitä lain rikkomisia on tullut hyvin esille niin samoihin aikoihin tilanne aiotaan esittää päinvastaiseksi. Siis sallia yrityksille (eli kapitaalin kerääjille) ilmainen työvoima kuntoutuksen ja sosiaalihuollon asiakkuuden nimellä. Vaikka kyse on siis puhtaasti orjatyöstä.

Tässä laajempi tietopakettini sosiaaliturvatöistä kera lähteineen ja aiempien kirjoituksieni:

Työläisen riistoa oikeusvaltiossa

maanantai 2. maaliskuuta 2015

KÄ: Suomalaisesta lapsiköyhyydestä

Kuvan lähde: Lehden nettisivu (klikkaa).
Kansan ääni on Suomen työväenpuolueen lehti.
Kyseisellä puolueella ei ole kansanedustajia.
Kansan äänen numero 1/2015 on ilmestynyt.

Siinä on ilmestynyt seuraava kirjoitukseni:

Suomalaisesta lapsiköyhyydestä

Lue lehtileike klikkaamalla tästä.

Lukemisen iloa!              Selvennys 19.3.2015:    Olen ipun ehdokkaana Varsinais-Suomen vaalipiirissä. Asun siis Vaasassa.

Tarkennus: Sijoitusmäärissä on huomioitu myös avohuollon sijoitukset (eivät vain huostaanotot)