lauantai 29. kesäkuuta 2013

Kanteluni oikeuskanslerille Suomen ja Kreikan vakuussotkusta

Valtiovarainministeriö on rikkonut lakia Suomen ja Kreikan vakuusasiassa

Olen tehnyt kaksi kantelua (27.5.2013 ja 15.6.2013) oikeuskanslerille koskien valtiovarainministeriön menettelyä. Ensimmäinen kanteluni koskee valtiovarainministeriön vitkuttelua korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen toimeenpanemisessa. Korkein hallinto-oikeus (KHO) päätti 14.5.2013, että Suomen ja Kreikan välinen vakuussopimus on pankkien tunnistetietoja lukuunottamatta julkinen. Toinen kanteluni koskee valtiovarainministeriön antaman kyseisen julkisuuspäätöksen (josta siis oli KHO:hon valitettu) laatimisen osittaista ulkoistamista yksityiselle asianajotoimistolle. Oikeuskansleri on lähtenyt tutkimaan kumpaakin kanteluasiaa.

Ensimmäistä kantelua koskevilta osin

Kantelu koskee valtiovarainministeriön menettelyä olla toimeenpanematta KHO:n päätöstä välittömästi.
Oikeusoppineet ovat arvostelleet valtiovarainministeriötä. Myös korkein hallinto-oikeus on moittinut valtiovarainministeriötä siitä, että se ei ollut noudattanut täysin oikeuden päätöstä.
Valtiovarainministeriö ei ollut välittömästi julkistanut kaikkia Kreikka-vakuuksiin
liittyviä asiakirjoja vaikka korkein hallinto-oikeus määräsi ne
julkistettavaksi. Osa asiakirjoista julkaistiin välittömästi (osa taas ei).
Taloussanomat oli taannoin tiedustellut valtiovarainministeriöltä, että miksi kaikkia
asiakirjoja ei ole julkaistu vaikka korkein hallinto-oikeus on näin
päättänyt. Valtiovarainministeriö kehoitti Taloussanomia lähettämään asiakirjoista
virallisen asiakirjapyynnön valtiovarainministeriölle.
Ihmettelen valtiovarainministeriön toimintaa suuresti. Asiakirjoista on
aikoinaan esitetty eri pyytäjien toimesta jo monta asiakirjapyyntöä, jonka
jälkeen on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus
on velvoittanut valtiovarainministeriön julkaisemaan asiakirjat, joten miksi
ihmeessä enää uusia asiakirjapyyntöjä olisi pitänyt esittää.
Valtiovarainministeriö ei ollut toiminut julkisuuslain eikä
hallintolainkäyttölain edellyttämällä tavalla eikä hyvän hallinnon
mukaisesti.

Toista kantelua koskevilta osin

Kantelu koskee valtiovarainministeriön menettelyä hallintopäätöksen ulkoistamisasiassa.
Valtiovarainministeriön runsas vuosi sitten tekemä päätös Suomen ja kreikkalaisten liikepankkien vakuusjärjestelystä on kirjoitettu ainakin osittain asianajotoimisto Hannes Snellmanissa.
Oikeustieteen akatemiaprofessori Kaarlo Tuori on todennut, että hallintoviranomaisten eli tässä tapauksessa valtiovarainministeriön tehtävä on tehdä hallintopäätöksiä, ja ne kuuluvat viranomaisten ydintehtäviin. Esimerkiksi julkisuuslain soveltaminen on viranomaisen perustehtäviä, jotka pitää osata tehdä omin voimin.
Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää pitää mahdollisena, että valtiovarainministeriö olisi loukannut perustuslakia. 
Valtiovarainministeriön toiminta on selvästi lainvastaista.

Ensimmäinen kanteluni:
http://henriautero.blogspot.fi/2013/05/valtiovarainministerio-on-rikkonut.html
---> Olen myöhemmin tehnyt ensimmäiseen kanteluuni myös kolme lyhyttä lisäselvitystä 27.5.2013 (1 kpl) ja 28.5.2013 (2 kpl), joissa nostan esiin oikeusoppineiden kannaotot ja korkeimman hallinto-okeuden moitteet valtiovarainmininisteriötä kohtaan sekä asiakirjajulkisuutta koskevia seikkoja.

Toinen kanteluni:http://henriautero.blogspot.fi/2013/06/valtiovarainministerio-on-mahdollisesti.html

lauantai 15. kesäkuuta 2013

Valtiovarainministeriö on mahdollisesti rikkonut perustuslakia

Tein alla olevan kantelun oikeuskanslerille.
----------------
Lähetetty sähköpostilla 15.6.2013

Oikeuskanslerille
Kantelu
Vaasa 15.6.2013
 
Asia: Kantelu koskien valtiovarainministeriön toimintaa koskien yksityisen asianajotoimiston palvelujen käyttämistä Suomen ja Kreikan vakuussopimuksen salaamiseen liittyvän hallintopäätöksen laatimisessa
 
Liitteenä olevasta Helsingin Sanomien artikkelista ilmenee, että valtiovarainministeriön runsas vuosi sitten tekemä päätös Suomen ja kreikkalaisten liikepankkien vakuusjärjestelystä on kirjoitettu ainakin osittain asianajotoimisto Hannes Snellmanissa.
 
Oikeusoppineet ovat arvostelleet valtiovarainministeriötä mm. julkisen vallan ulkoistamisesta.
 
Oikeustieteen akatemiaprofessori Kaarlo Tuori on todennut liitteenä olevassa Helsingin Sanomien artikkelissa, että hallintoviranomaisten eli tässä tapauksessa valtiovarainministeriön tehtävä on tehdä hallintopäätöksiä, ja ne kuuluvat viranomaisten ydintehtäviin. Esimerkiksi julkisuuslain soveltaminen on viranomaisen perustehtäviä, jotka pitää osata tehdä omin voimin.
 
Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää pitää mahdollisena, että valtiovarainministeriö olisi loukannut perustuslakia.
 
Valtiovarainministeriön toiminta on selvästi lainvastaista. Pyydän oikeuskansleria tutkimaan valtiovarainministeriön toiminnan.
 
Tässä kantelussa viittaan ja vetoan liitteenä olevaan Helsingin Sanomien artikkeliin.
 
 
LIITE: Helsingin Sanomien artikkeli aiheesta
 
 
Kunnioittaen:

Henri Autero
 
LIITE (url):
Oikeustieteilijät: Valtiovarainministeriö uhmasi perustuslakia:

maanantai 27. toukokuuta 2013

Valtiovarainministeriö on rikkonut lakia Kreikan vakuusasiassa

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt 14.5.2013, että kaikki Kreikka-vakuuksiin liittyvät asiakirjat ovat pankkien tunnistetietoja lukuunottamatta julkisia.

Valtiovarainministeriö on rikkonut lakia, koska se ei ole julkistanut kaikkia Kreikka-vakuuksiin liittyviä asiakirjoja vaikka korkein hallinto-oikeus (KHO) on näin määrännyt sen tekemään.

Valtiovarainministeriön tulisi noudattaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä ja julkistaa kaikki asiakirjat.

Valtiovarainministeriön tulisi noudattaa nyt tämän asian suhteen sekä jatkossa hyvää hallintotapaa sekä toimia julkisuuslain ja hallintolainkäyttölain mukaisesti.

Valtiovarainministeriö ei siis ole toiminut tässä asiassa täysin lain mukaisesti.
---------------
Tarkemmat perusteet on alla olevassa kantelussa, jonka tein oikeuskanslerille.

Lähetetty 27.5.2013

Kantelija:
Henri Autero
Vaasa

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Viranomainen ja henkilöt:
Valtiovarainministeriö

Menettelyn tai päätösten yksilöinti:
Valtiovaraiministeriö ei ole julkistanut kaikkia Kreikka-vakuuksiin
liittyviä asiakirjoja vaikka korkein hallinto-oikeus on määrännyt ne
julkistettavaksi. Taloussanomien artikkeli aiheesta on liitteenä.

Asian kuvaus:
Korkein hallinto-oikeus on päättänyt 14.5.2013, että kaikki
Kreikka-vakuuksiin liittyvät asiakirjat ovat pankkien tunnistetietoja
lukuunottamatta julkisia.

Taloussanomat on tiedustellut valtiovarainministeriöltä, että miksi kaikkia
asiakirjoja ei ole julkaistu vaikka korkein hallinto-oikeus on näin
päättänyt. Valtiovarainministeriö kehoitti Taloussanomia lähettämään asiakirjoista
virallisen asiakirjapyynnön valtiovarainministeriölle. Taloussanomien
artikkeli aiheesta on liitteenä.

Ihmettelen valtiovarainministeriön toimintaa suuresti. Asiakirjoista on
aikoinaan esitetty eri pyytäjien toimesta jo monta asiakirjapyyntöä, jonka
jälkeen on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus
on velvoittanut valtiovarainministeriön julkaisemaan asiakirjat, joten miksi
ihmeessä enää uusia asiakirjapyyntöjä tulisi esittää.

Valtiovarainministeriön olisi tullut viipymättä julkistaa kaikki asiakirjat,
jotka korkein hallinto-oikeus on määrännyt julkistettavaksi eikä pyytää
lähettämään uutta asiakirjapyyntöä.

Katson, että valtiovarainministeriö ei ole toiminut julkisuuslain eikä
hallintolainkäyttölain edellyttämällä tavalla eikä hyvän hallinnon
mukaisesti.

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan valtiovarainministeriön menettelyn.

Mielestäni olisi tärkeää, että loputkin asiakirjat saataisiin julkisiksi.

Liitteenä kaksi Taloussanomien artikkelia.

Muut kantelut ja vireilläolo:
En ole kannellut tai valittanut asiasta millekään muulle viranomaiselle

Liitteet:

Taloussanomat: Kreikka-vakuuksien asiakirjoja yhä piilossa:
http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2013/05/26/kreikka-vakuuksien-asiakirjoja-yha-piilossa/20137391/170#

Taloussanomat: Ministeriö vakuussotkusta: Lähettäkää asiakirjapyyntö:
http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2013/05/26/ministerio-vakuussotkusta-lahettakaa-asiakirjapyynto/20137434/12#
---------------
Lisäys 29.6.2013:Olen myöhemmin tehnyt yllä olevaan kanteluun myös kolme lyhyttä lisäselvitystä 27.5.2013 (1 kpl) ja 28.5.2013 (2 kpl), joissa nostan esiin oikeusoppineiden kannaotot ja korkeimman hallinto-okeuden moitteet valtiovarainmininisteriötä kohtaan sekä asiakirjajulkisuutta koskevia seikkoja.

sunnuntai 7. huhtikuuta 2013

Espoon Puolarmetsän terveyskeskus rikkoo lakia

Tein kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien Espoon Puolarmetsän terveyskeskuksen laitonta käytäntöä.

Lähetetty 28.3.2013

Kantelutiedot

1. Viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava taho, jonka toimintaa arvostelette.
Espoon kaupunki / Puolarmetsän terveyskeskus

2. Jos kantelu koskee viranomaisen menettelyä, jota pidät lainvastaisena, selosta tarkemmin
- kenen menettelyä arvostelette? *
Mitä tapahtui? *
Milloin? *
Missä? *
Muuta?
Espoossa sijaitsevassa Puolarmetsän terveyskeskuksessa on seuraava käytäntö:
Terveyskeskus ohjaa potilaat, joilla on vakuutus yksityisen hoidon puoleen. Helsingin Sanomien uutinen aiheesta on liitteenä.

3. Miksi menettely tai päätös on mielestänne lainvastainen?
Terveyskeskuksen menettely on lainvastaista. Terveyskeskus ei voi pakottaa lain mukaan potilasta käyttämään yksityisiä palveluja vaikka potilaalla olisi vakuutus. Pyydän eduskunnan oikeuasiamiestä tutkimaan terveyskeskuksen menettelyn.

Helsingin Sanomien uutinen aiheesta on liitteenä pdf-tulosteena.

4. Oletteko kannellut tai valittanut asiasta jo muulle viranomaiselle? *
Mille viranomaiselle? *
Milloin? *
Onko asia jo ratkaistu?
En ole

Liite: http://www.hs.fi/kaupunki/Espoo+käännytti+vakuutetun+lapsen+terveyskeskuksesta/a1364351178515?jako=a76a4c233ad67a8c5c49c62821575327