perjantai 18. heinäkuuta 2014

Pakkotyöstä

Pakkotyö on viime aikoina puhuttanut.

Muistutan lukijoita, että viimeisimmän kirjoitukseni aiheesta voit lukea täältä:
http://henriautero.blogspot.fi/2014/07/eliitti-ja-pakkotyo-seka-perustuslaki.html

Perustuslakia rikkovat poliitikot eivät pitäneet vuonna 1997 toimeentulotuen vastikkeellistamista perustuslain vastaisena. Tarkoitan heillä eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäseniä. Asiassa kuultu perustuslakiasiantuntija asettui heidän kanssaan eri kannalle.

Hänen mielestään laki olisi pitänyt käsitellä perustuslainsäätämisjärjestyksessä (eikä siis tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä).

Perustuslain muuttaminen ei nimittäin ole aivan yksinkertaista, josta siis lisää em. kirjoituksessa.

Epärehelliset poliitikot siis luultavasti tiesivät, että kyseinen laki ei olisi mennyt läpi perustuslainsäätämisjärjestyksessä (joten sitten junailtiin perustuslainvastainen ihmisoikeusrikos). Sosiaaliturvalla kun on ihmisten keskuudessa vankka kannatus. Lisäksi perustuslainsäätämisjärjestys olisi johtanut mitä ilmeisemmin siihen, että asiaa olisi pitänyt käsitellä ja kertoa kansalaisille avoimemmin ja rehellisemmin eli tuoda ne huonotkin puolet esiin kuten vaikkapa sen, että monet tavalliset duunarit tekevät työnsä nykyään sosiaaliturvalla erilaisilla työpajoilla tai yrityksissä. Työttömyysturva ja toimeentulotuki ovat siis nykyään jo hyvin pitkälti vastikkeellisia.

Kirjoitusta on täsmennetty siltä osin, että tuo vuoden 1997 asia koski nimenomaan toimeentulotukilakia (mukaan lukien toimeentulotuen vastikkeellisuus).

EDIT: Ilmaisu "rikolliset poliitikot siis tiesivät" on täsmennetty lievemmän ilmaisun muotoon "epärehelliset poliitikot siis luultavasti tiesivät". Täsmennys koskee tekstiä linkin takana sekä tässä linkissä.

lauantai 5. heinäkuuta 2014

Eliitti ja pakkotyö sekä perustuslaki

Olen aikaisemminkin kirjoittanut siitä kuinka työttömiä järjestelmällisesti velvoitetaan pakkotyöhön kiristämällä työttömyysturvan menettämisellä (eli karenssilla) tai toimeentulotuen leikkaamisella. Tämä on niin laaja aihe, että siitä riittää sanottavaa aika paljon.
Aikaisemmat kirjoitukseni aiheesta (siis tähän mennessä) voit lukea seuraavista linkeistä (klikkaa siis päivämäärää) – ellet ole jo lukenut (jotka pyydän lukemaan ennen kuin jatkat tämän tekstin lukemista pidemmälle, jotta sisäistät asian):Yllä olevista kirjoituksista selviää varsin hyvin se juridinen tosiasia, että sosiaaliturva ei voi perustuslain mukaan koskaan olla vastikkeellista. Ei missään tilanteessa. Työttömän sosiaaliturvaan liittyy siis sama perustuslaillinen oikeussuoja kuin vaikkapa vanhuksen tai työkyvyttömän saamaan eläkkeeseen.

Tällainen pakkotyö on myös kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastaista. Perustuslakiasiantuntijoiden mukaan tällaiset sopimukset ovat yhtä velvoittavia kuin perustuslaki. Suomella onkin enemmän ihmisoikeustuomioita kuin muilla pohjoismailla yhteensä.

Mutta mennäänpä itse asian herkullisempaan ytimeen. Kaivellaanpa hieman sitä eliitin rikollisuutta vaietuista arkistojen uumenista. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on nimittäin vuonna 1997 katsonut, että koko toimeentulotukilaki (mukaan lukien toimeentulotuen vastikkeellisuus) voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Tämä siis liittyy vastikkeelliseen sosiaaliturvaan siten, että myös toimeentulotuesta voidaan tehdä vastikkeellista sosiaaliviranomaisen päätöksillä siihen kohdistuvilla leikkauksilla (20-40 %) siis mikäli henkilö kieltäytyy palkattomasta työstä (esim. työpajatoiminta). Perustuslakivaliokunnan lausunnon voit lukea täältä. Mutta ei siinä suinkaan vielä kaikki. Asiassa kuultu perustuslakiasiantuntija asettui nimittäin päinvastaiselle kannalle. Hänen mielestään kyseinen laki olisi tullut käsitellä perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Hän antoi asiasta kirjallisen lausunnon, jonka voit lukea täältä. Sekin on vuodelta 1997. Jokainen voi mielessään miettiä kumpaan luottaa enemmän perustuslakiasiantuntijaan (joka on ihan oikeasti lainoppinut ihminen ja pätevä laintuntija) vai yksittäisistä kansanedustajista koostuvaan perustuslakivaliokuntaan (siis politiikkoihin, jotka käyttävät tuomarinvaltaa). Ymmärsit aivan oikein. Siis poliitikot ovat ikään kuin tuomarin asemassa kun he tekevät päätöksen jonkin lain perustuslainmukaisuudesta.

Perustuslakia ei niin vaan muuteta. Perustuslaki on siis valtionsääntö. Perustuslain muuttaminen onnistuu seuraavalla tavalla:

Suomessa perustuslakia voidaan muuttaa kahdella eri menettelytavalla: joko

  • eduskunta hyväksyy muutosesityksen jätettäväksi lepäämään, minkä jälkeen se seuraavien vaalien jälkeen valitussa eduskunnassa hyväksytään vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä, tai
  • eduskunta julistaa ehdotuksen kiireelliseksi päätöksellä, jota kannattaa vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä, minkä jälkeen itse ehdotus hyväksytään vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä

Epärehelliset poliitikot siis luultavasti tiesivät, että kyseinen laki ei olisi mennyt läpi perustuslainsäätämisjärjestyksessä (joten sitten junailtiin perustuslainvastainen ihmisoikeusrikos). Sosiaaliturvalla kun on ihmisten keskuudessa vankka kannatus. Lisäksi perustuslainsäätämisjärjestys olisi johtanut mitä ilmeisemmin siihen, että asiaa olisi pitänyt käsitellä ja kertoa kansalaisille avoimemmin ja rehellisemmin eli tuoda ne huonotkin puolet esiin kuten vaikkapa sen, että monet tavalliset duunarit tekevät työnsä nykyään sosiaaliturvalla erilaisilla työpajoilla tai yrityksissä. Työttömyysturva ja toimeentulotuki ovat siis nykyään jo hyvin pitkälti vastikkeellisia.

Oikeusoppineet ovat viime aikoina vaatineet Suomeen perustuslakituomioistuinta, koska perustuslakivaliokunta ei herätä luottamusta ja se on selvästi puolueellinen eli väärinkäytökset ovat siis hyvinkin mahdollisia. Saas nähdä suostuuko eliitti sillä perustuslakituomioistuin nimittäin hillitsisi eliitin rikollisuutta sillä se olisi puolueista riippumaton vaihtoehto tulkita perustuslakia. Sinne voisivat siis myös vääryyksiä kokeneet kansalaiset tehdä valituksia mikäli kokevat valtiovallan loukanneen heidän perusoikeuksiaan (eli tällöin myös jälkikäteiskontrolli olisi mahdollinen) ja sitähän ei eliitti halua.

Se ei ole mitenkään harvinaista, että jokin laki on ristiriidassa perustuslain kanssa. Tätä on tapahtunut ihan sivistyksellisissäkin länsimaissa, että perustuslakituomioistuin tai muu korkein oikeusaste on kumonnut maan parlamentin säätämän lain perustuslain vastaisena. Suomessa tällainen ei ole siis mahdollista. Kun on kerran töpeksitty, niin perustuslain vastainen tilanne on ja pysyy.

Vastikkeellinen sosiaaliturva ei sitä paitsi ole enää nykyaikaa. Olen sitä mieltä, että tällaisia ns. ”kuntouttavia työtoimia” ja erilaisia kursseja on hyvä olla olemassa, mutta niihin osallistumisen tulee olla vapaaehtoista. Lisäksi ihmisoikeussopimukset (ja sitä kautta perustuslailliset oikeudet) velvoittavat siihen, että sosiaaliturvan tasossa on huomioitava kunkin maan voimavarat ja järjestelmä.
Siitä on puhuttu kovaäänisesti jo kauan, että palkat naisilla / naisvaltaisilla aloilla ovat keskimäärin kymmenen senttiä miehen euroa matalammat. Kukaan ei kuitenkaan puhu siitä, että Suomessa on yrityksiä ja työpajoja, joissa työskentelee ihmisiä työkavereina keskenään tehden samaan työtä (joista toinen siis saa palkkaa ja toinen ei). Missä tällaisessa tilanteessa on se paljon puhuttu tasa-arvo?

Kuten aikaansa seuraavat ihmiset tietävät niin paljon pienemmistäkin tasa-arvoasioista on noussut hyvin suurikin julkinen keskustelu. Lillukanvarsistakin tapellaan välillä, mutta ketään ei tunnu kiinnostavan, että Suomessa laitetaan ihmisiä pakkotöihin ruokapalkalla.

Hyvä esimerkki näistä lillukanvarsista on suvivirsi-tapaus. Yksi kantelu sai aikaan siis suuren kohun. Perustuslakivaliokunta ja entinen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen asettuivat suvivirren veisaamisesta kouluissa eri kannoille. Puumalaisen mielestä virrenveisuu loukkasi mm. demokraattisia / perustuslaillisia ihmisoikeuksia, uskonnonvapautta ja tasa-arvoa (yhdenvertaisuus) vaikka oppilailla olisi ollut mahdollisuus poistua kevätjuhlista. Perustuslakivaliokunta ei ollut samaa mieltä eli sen mielestä oppilaiden poistumismahdollisuus riitti. Ottamatta sen enempää kantaa tähän suvivirsi-tapaukseen niin miettikääpä jos Puumalaiselle tekisi kantelun vaikkapa perustuslainvastaisesta pakkotyöstä niin hänellä ei olisi mahdollisuuksia puuttua siihen vaikka olisikin samaa mieltä kantelijan kanssa. Hän vain toteaisi, että ei voi ottaa kantaa asiaan. Virrenveisaamiseen hän pystyi puuttumaan, koska siitä ei ollut mainittu lakipykälissä, mutta pakkotyöhön ei, koska siitä on mainittu ja eduskunta sekä sen perustuslakivaliokunta ovat sen perustuslainvastaisena hyväksyneet normaali lainsäätämisjärjestyksessä.

Mutta siis jos Suomessa olisi perustuslakituomioistuin ja siellä Puumalainen tuomarina yhdessä muiden oikeusoppineiden kanssa niin voipi olla, että vastikkeellinen sosiaaliturva olisi katsottu jo perustuslain vastaiseksi. Tämä kommentti oli osittain sarkasmia. Mutta siis ihan totta on se, että jos Suomessa olisi perustuslakituomioistuin niin myös sellaiset tasa-arvoasiat ja oikeusjutut menestyisivät, jotka eivät ole poliittiselle eliitille mieluisia ja salonkikelpoisia. Ihmiset voisivat siis paljon paremmin saada oikeutta myös muihinkin aisoihin kuin lillukanvarsiin. Poliitikot eivät siis enää voisi toimia tuomareina.

Ja näin lopuksi haluan vielä sanoa, että Risikko kylvää ”uuniin tai duuniin – asennetta” kansalaisten keskuuteen vaikka niitä töitä ei kaikille ole. Sekin unohtuu häneltä mainita, että työttömyysturva on jo pääosin vastikkeellista. Eli tämä on siis vähän samankaltaista ihmisvihan kylvämistä mitä natsit harrastivat.

Sekin unohtuu oikein mieluisasti Risikolla kertomatta, että tutkimusten mukaan kuntouttava työtoiminta ei paranna työllistymismahdollisuuksia juuri ollenkaan (lähde: aikaisemmat kirjoitukseni + niiden lähteet). Sekin unohtuu sopivasti, että erään tutkimuksen mukaan työttömien työhaluttomuus on hyvin pitkälti myytti. Hän on siis oikeistopropagandan ja oikeistolaisen ihmisvihan kylväjä.

Kapitalismi menee siis lain edelle. Voima-lehden teesi ”Raha ei lue lakia” osuu jälleen kerran oikeaan.

Tampereella järjestetään pe 25.7.2014 (eli tässä kuussa) työttömien marssi. Ei muuta kuin porukkaa paikalle! Moraalisena ja eettisenä pohdintana haluan loppuun sanoa, että mikä oikeuttaa perustuslain ja muiden lakien rikkomisen eliitiltä (mutta eliitin mukaan esim. kiakkojuhlijat eivät voi rikkoa vaikkapa järjestyslakia ja rikoslakia missä määritellään tarkemmin nämä kiakkokemut)? Ehkäpä Mansessa hieman muistutetaan eliittiä tästä asiasta... Sama tapahtuma on myös Oulussa (samana päivänä siis).

Tampereen tapahtuman tarkemmat tiedot facebookissa. Klikkaa tästä.

Oulun tapahtuman tarkemmat tiedot facebookissa. Klikkaa tästä.

Lue lisää molemmista tapahtumista tapahtumien nettisivuilta ja nettiblogista. Klikkaa tästä.

EDIT: Lue tämä: Pakkotyöstä

EDIT: Siivosin sälää

Lähteet:

Tässä kirjoituksessa mainitsemani aiemmat kirjoitukseni ja muut linkit

Googlaamalla löytyy suvivirsi-tapauksesta hyvin tietoa

Lisäksi seuraavat muut lähteet: