lauantai 29. kesäkuuta 2013

Kanteluni oikeuskanslerille Suomen ja Kreikan vakuussotkusta

Valtiovarainministeriö on rikkonut lakia Suomen ja Kreikan vakuusasiassa

Olen tehnyt kaksi kantelua (27.5.2013 ja 15.6.2013) oikeuskanslerille koskien valtiovarainministeriön menettelyä. Ensimmäinen kanteluni koskee valtiovarainministeriön vitkuttelua korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen toimeenpanemisessa. Korkein hallinto-oikeus (KHO) päätti 14.5.2013, että Suomen ja Kreikan välinen vakuussopimus on pankkien tunnistetietoja lukuunottamatta julkinen. Toinen kanteluni koskee valtiovarainministeriön antaman kyseisen julkisuuspäätöksen (josta siis oli KHO:hon valitettu) laatimisen osittaista ulkoistamista yksityiselle asianajotoimistolle. Oikeuskansleri on lähtenyt tutkimaan kumpaakin kanteluasiaa.

Ensimmäistä kantelua koskevilta osin

Kantelu koskee valtiovarainministeriön menettelyä olla toimeenpanematta KHO:n päätöstä välittömästi.
Oikeusoppineet ovat arvostelleet valtiovarainministeriötä. Myös korkein hallinto-oikeus on moittinut valtiovarainministeriötä siitä, että se ei ollut noudattanut täysin oikeuden päätöstä.
Valtiovarainministeriö ei ollut välittömästi julkistanut kaikkia Kreikka-vakuuksiin
liittyviä asiakirjoja vaikka korkein hallinto-oikeus määräsi ne
julkistettavaksi. Osa asiakirjoista julkaistiin välittömästi (osa taas ei).
Taloussanomat oli taannoin tiedustellut valtiovarainministeriöltä, että miksi kaikkia
asiakirjoja ei ole julkaistu vaikka korkein hallinto-oikeus on näin
päättänyt. Valtiovarainministeriö kehoitti Taloussanomia lähettämään asiakirjoista
virallisen asiakirjapyynnön valtiovarainministeriölle.
Ihmettelen valtiovarainministeriön toimintaa suuresti. Asiakirjoista on
aikoinaan esitetty eri pyytäjien toimesta jo monta asiakirjapyyntöä, jonka
jälkeen on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus
on velvoittanut valtiovarainministeriön julkaisemaan asiakirjat, joten miksi
ihmeessä enää uusia asiakirjapyyntöjä olisi pitänyt esittää.
Valtiovarainministeriö ei ollut toiminut julkisuuslain eikä
hallintolainkäyttölain edellyttämällä tavalla eikä hyvän hallinnon
mukaisesti.

Toista kantelua koskevilta osin

Kantelu koskee valtiovarainministeriön menettelyä hallintopäätöksen ulkoistamisasiassa.
Valtiovarainministeriön runsas vuosi sitten tekemä päätös Suomen ja kreikkalaisten liikepankkien vakuusjärjestelystä on kirjoitettu ainakin osittain asianajotoimisto Hannes Snellmanissa.
Oikeustieteen akatemiaprofessori Kaarlo Tuori on todennut, että hallintoviranomaisten eli tässä tapauksessa valtiovarainministeriön tehtävä on tehdä hallintopäätöksiä, ja ne kuuluvat viranomaisten ydintehtäviin. Esimerkiksi julkisuuslain soveltaminen on viranomaisen perustehtäviä, jotka pitää osata tehdä omin voimin.
Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää pitää mahdollisena, että valtiovarainministeriö olisi loukannut perustuslakia. 
Valtiovarainministeriön toiminta on selvästi lainvastaista.

Ensimmäinen kanteluni:
http://henriautero.blogspot.fi/2013/05/valtiovarainministerio-on-rikkonut.html
---> Olen myöhemmin tehnyt ensimmäiseen kanteluuni myös kolme lyhyttä lisäselvitystä 27.5.2013 (1 kpl) ja 28.5.2013 (2 kpl), joissa nostan esiin oikeusoppineiden kannaotot ja korkeimman hallinto-okeuden moitteet valtiovarainmininisteriötä kohtaan sekä asiakirjajulkisuutta koskevia seikkoja.

Toinen kanteluni:http://henriautero.blogspot.fi/2013/06/valtiovarainministerio-on-mahdollisesti.html

lauantai 15. kesäkuuta 2013

Valtiovarainministeriö on mahdollisesti rikkonut perustuslakia

Tein alla olevan kantelun oikeuskanslerille.
----------------
Lähetetty sähköpostilla 15.6.2013

Oikeuskanslerille
Kantelu
Vaasa 15.6.2013
 
Asia: Kantelu koskien valtiovarainministeriön toimintaa koskien yksityisen asianajotoimiston palvelujen käyttämistä Suomen ja Kreikan vakuussopimuksen salaamiseen liittyvän hallintopäätöksen laatimisessa
 
Liitteenä olevasta Helsingin Sanomien artikkelista ilmenee, että valtiovarainministeriön runsas vuosi sitten tekemä päätös Suomen ja kreikkalaisten liikepankkien vakuusjärjestelystä on kirjoitettu ainakin osittain asianajotoimisto Hannes Snellmanissa.
 
Oikeusoppineet ovat arvostelleet valtiovarainministeriötä mm. julkisen vallan ulkoistamisesta.
 
Oikeustieteen akatemiaprofessori Kaarlo Tuori on todennut liitteenä olevassa Helsingin Sanomien artikkelissa, että hallintoviranomaisten eli tässä tapauksessa valtiovarainministeriön tehtävä on tehdä hallintopäätöksiä, ja ne kuuluvat viranomaisten ydintehtäviin. Esimerkiksi julkisuuslain soveltaminen on viranomaisen perustehtäviä, jotka pitää osata tehdä omin voimin.
 
Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää pitää mahdollisena, että valtiovarainministeriö olisi loukannut perustuslakia.
 
Valtiovarainministeriön toiminta on selvästi lainvastaista. Pyydän oikeuskansleria tutkimaan valtiovarainministeriön toiminnan.
 
Tässä kantelussa viittaan ja vetoan liitteenä olevaan Helsingin Sanomien artikkeliin.
 
 
LIITE: Helsingin Sanomien artikkeli aiheesta
 
 
Kunnioittaen:

Henri Autero
 
LIITE (url):
Oikeustieteilijät: Valtiovarainministeriö uhmasi perustuslakia: