keskiviikko 23. joulukuuta 2015

Kanteluduunia

Kirjoitin vuosi sitten kuntouttavasta työtoiminnasta mm. Nokialla. Lue tästä. Nokian (ja Tampereen) osalta (sekä kanteluni johdosta) apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on antanut asiaan päätöksen 17.12.2015. Lue päätös tästä.

Hän on todennut laittomuuksia. Alla on herkullisimpia kohtia päätöksestä kuvakaappauksena.


KÄ: Köyhäinhoito, kontrolli ja antifasismi

Otsikon mukainen kirjoitukseni on ilmestynyt Kansan äänen joulunumerossa (6/2015). Lue lehtijuttu klikkaamalla tästä.

lauantai 19. joulukuuta 2015

Kuntouttavaan duuniin ja lapset huostaan

Hallitus esittää työttömien lasten päivähoito-oikeuden rajaamista. Ehdotettu muutos rajaisi päivähoito-oikeutta muilta kuin päätoimisesti työskenteleviltä tai opiskelevilta vanhemmilta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että erilaiset ei-työsuhteiset työntekijät eivät saisi oikeutta täyteen päivähoitoon. Heitä ovat kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevat ja muut erilaiset työharjoittelijat.

Tutustumalla vaikkapa tapaan, jolla kuntouttava työtoiminta on Suomessa järjestetty niin huomaa, että se on monesti ihan oikeaa työtä raskaudeltaan. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan kriteeri on se, että sitä ei voida käyttää muuta kuin jollain tapaa toimintakykyrajoitteisiin. Silti sitä on kohdistettu ihan normi pitkäaikaistyöttömiin.

Kuntouttavasta työstä on tullut yleinen automaatti, jolla kunta saa vältettyä oman maksuosuutensa työmarkkinatuesta. Kun työttömiä on "aktivoitu" ja tilastot kaunistuvat niin kunnalle ei lankea maksuosuutta. Lue lisää.

Kuntoutujien lapsilla ei nyt siis olisi oikeutta täyteen päivähoitoon. Jos oletetaan, että kuntoutujissa on paljon toimintakykyrajoitteisia kuten laki vaatii, niin eikö täysi päivähoito olisi hyvä juttu? Puhumattakaan siitä, että tällainen työ vastaa monesti oikeaa työtä.

Saa nähdä paljonko lasten huostaanotot tulevat lisääntymään tällaisen luokka - ja kontrollipolitiikan ansioista. Lasten sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat 20 vuodessa tuplaantuneet. Hyvä iskulause voisi olla mustalla huumorilla höystettynä "kuntouttavaan duuniin ja lapset huostaan".

Onneksi eduskunnan apulaisoikeusasiamies on kerennyt tyrmäämään esityksen. Hän toteaa hesarin mukaan "ettei lapsia voi asettaa erilaiseen asemaan yksinomaan taloudellisten seikkojen, kuten valtion ja kuntien säästötarpeiden takia, koska se ei ole perusoikeuksien kannalta hyväksyttävä peruste".

Apulaisoikeusasiamies viittaa mm. perustuslain syrjintäkieltoon. Sen mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Lasten kohdalla tämä ilmenee mm. siten, että kaikilla lapsilla on yhtäläiset oikeudet peruspalveluihin. Perustuslaki on siis köyhän turva.

Suomessa on ennenkin luotu lapsiperheiden luokkayhteiskuntaa ihmisoikeuksista piittaamatta. Operaatio Pohjanmaa - hankkeessa lapsia otettiin punaleskiltä huostaan. Tämä todetaan kirjassa Punaorvot 1918. Huostaanotot painottuvat nykyäänkin köyhiin perheisiin. Lastensuojelun luokkaluonne on siis säilynyt.

tiistai 15. joulukuuta 2015

Pikkujenkkilän Jimmy Crow - lait

Ilta-Sanomat uutisoi 13.12.2015 kuinka arabimediassa on tuotu esiin Suomesta mm. turvapaikanhakijoiden pakkotyö.
Uutisessa todetaan mm. seuraavaa: "Alkuviikosta Suomen hallitus kertoi erilaisista maahanmuuttopolitiikkaa kiristävistä toimista. Työ- ja oikeusministeri Jari Lindström ilmoitti, että turvapaikanhakijat laitetaan tekemään töitä, esimerkiksi osallistumaan risusavottaan tai vastaanottokeskuksen kunnostamiseen."

Kirjoituksessani Alaluokkien aktivointia olen tuonut esiin perusoikeusnäkökulmaa tähän asiaan. Tällainen suunniteltu pakkotyö on perusoikeuksien vastaista.

Työn eetoksen kannaltahan tämä ei uutta sinänsä olisi. Suomessa on paljon myös muita ryhmiä, jotka kuuluvat pakkotyön piiriin. Heitä ovat mm. kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat (mm. pitkäaikaistyöttömiä), erilaiset työharjoittelijat ja jopa mielenterveyskuntoutujat.

8.12.2015 annetussa Hallituksen turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa todetaan kohdassa 8 seuraavaa: "Selvitämme mahdollisuudet maahanmuuttajien sosiaaliturvajärjestelmän muuttamiseksi siten, että myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät kuulu asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin, vaan heillä on oma erillinen kotouttamisjärjestelmä."

Veikkaanpa, että ei tule menemään perustuslain vuoksi läpi. Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Suomen ei pidä olla sellainen maa, jossa luokitellaan ihmisiä eri kasteihin työelämässä tai muilla tavoin. Julkisen vallan tulee noudattaa ihmisoikeuksia.

Yleisestikin Euroopassa on lisääntynyt uusliberalismi. Uusliberalismin kautta voidaan siirtyä lopulta fasismiin. Näin kävi myös natsi-Saksassa. Kun luokkaerot lisääntyivät niin natsit nousivat valtaan. 

Uusliberalismi edustaa porvarismia. Fasismi on nimenomaan porvarillisen ylivallan muoto. Natsitkin olivat rikkaiden rahoittama valevasemmisto. Nämä Suomen fasistiset lait muistuttavat Amerikan Jimmy Crow - lakeja. Suomi onkin pikkuamerikka.

Porvarit hehkuttavat Saksan Hartz - työmarkkinauudistusta. Työttömien aktivointi ei ole missään johtanut työllisyyden lisääntymiseen. Se on vain moralisoivaa kontrollipolitiikkaa ja oikeistopopulismia.

Suomi on ennekin säätänyt fasistisia lakeja ja päätöksiä. Yksi niistä on yhteistyö Saksan kanssa toisessa maailmansodassa ja työleirihistoria. Mielestäni Suomen pitäisi hyvittää pimeä menneisyytensä lopettamalla fasistinen ja sortava kontrollipolitiikka kuten työttömien aktivointi.

30-luku on niin last season. Ei enää kaksia työmarkkinoita. Työ ei vapauta. Musta kolmio "epäsosiaaliset" tarkoittaa erilaisten alaluokkien kuten syrjäytyneiden ja romaneiden aktivointia natsien keskitysleireihin. Sininen kolmio tarkoittaa siirtolaisia (eli ulkomailta leireille tuotuja vankeja). Kontrollipolitiikka on fasismia.


lauantai 5. joulukuuta 2015

Alaluokkien aktivointia

Alaluokkien aktivointia on esimerkiksi
kuntouttava työtoiminta
Sosiaali - ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps) toteaa MTV:n nettiuutisessa seuraavaa:
" Nythän on ollut tässä vuosien mittaan nähtävissä, että kotouttamisessa ei ole onnistuttu. Eli meillä on selkeästi tällaisia ryhmiä, jotka vuosienkaan jälkeen eivät kykene elättämään itseään, vaan toistuvasti turvautuvat sosiaaliturvaan. Sellainen linja ei vain voi enää jatkua. "

Hänen mukaansa turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvaa tulisi merkittävästi pienentää nykyisestä. Turvapaikanhakijat eivät kuitenkaan saa sen enempää sosiaalitukia kuin kantasuomalaisetkaan.

Mäntylän mukaan taloudellinen turva voi olla paljon muutakin kuin rahaa. Esimerkiksi tätä hän siis käyttää perusteluna väitteilleen. Tottakai taloudellinen turva voi olla paljon muutakin kuin rahaa. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että ihmisiä on kohdeltava yhdenvertaisesti ja perustuslain mukaisesti.

Vastaanottokeskusten asukkaat eli turvapaikanhakijat saavat vastaanottorahaa. Maahanmuuttoviraston mukaan yksinasuvan vastaanottoraha on tällä hetkellä (2015) ilman aterioita 316,07 € ja aterioiden kanssa 92,64 €. Vuonna 2010 turvapaikanhakijoiden tuki muunnettiin toimeentulotuesta vastaanottorahaksi. Perustuslakivaliokunnan mukaan se vastaa perustuslain takaamaa viimesijaista toimeentuloa. Tämä on todettu valiokunnan lausunnossa 59/2010. Tuki on siis jo minimaalinen. Alemmas sitä ei saa. Se rikkoisi perustuslakia.

Toinen persu, oikeus - ja työministeri Jari Lindström taas ehdottaa hesarin mukaan seuraavaa:

” Takana on se ajatus, että turvapaikanhakija tekee jotakin avun eteen ja samalla osallistuu yhteiskuntaan”, Lindström sanoo. Hän pohtii voisivatko turvapaikanhakijat turvapaikkapäätöstä odottaessaan tehdä jotain yhteiskunnalle hyödyllistä työtä. "

Artikkelin mukaan työ voisi olla esimerkiksi risusavottaa. Perustuslain mukaan jokaisella joka ei kykene hankkimaan ihmiselämän edellyttämää turvaa on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Tämä todetaan perustuslain 19 pykälässä. Siinä todetaan myös mm. seuraavaa: Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Perustuslaki takaa myös elinkeinovapauden. 18 pykälässä todetaan mm. seuraavaa: Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.

Voidaan siis kysyä, että vaarantuvatko perusoikeudet jos maahantulijat joutuvat risusavotaan? Oikeusministerin perusoikeustuntemuksen huomaa jo siitä, että hän suhtautuu myönteisesti kuolemantuomioon vaikka perustuslaki senkin kieltää. 

Suomalaiset työttömät ja maahantulijat sekä muut alaluokat (esim. alkoholistit) ovat samalla viivalla aktivointitrendin kanssa. Orjatyö koetaan yhteiskunnan rakentamiseksi. Ihan niinkuin sotienkin aikaan. Vuonna 1997 perustuslakiasiantuntija Martin Scheinin suhtautui kriittisesti aktivointitrendiin. Hänen mukaansa toimeentulotukilain muutos olisi pitänyt käsitellä perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Niin ei tehty. Lue lisää tästä.

Myös viranomaiset saisi pistää perusoikeuskurssille. Viranomaismafia tarjoaa teille linkin seuraavaan kirjoitukseen: "Saako se nauhoittaa?" Kyseisen blogitekstin kirjoittajalla oli sanaharkkaa työvoimaviranomaisten kanssa palaverin nauhoittamisesta.

tiistai 1. joulukuuta 2015

Puvun voi viedä pesulaan

Ilta-Sanomat uutisoi 30.11.2015 kuinka valtiovarainministeri Alexander Stubb sai välikohtauksessa mukillisen limsaa päällensä. Lue uutinen tästä.

Tekoa on kauhisteltu jo demokratian loukkaamiseksi. Minäpä kerron tässä kirjoituksessani hieman vakavammista demokratian loukkauksista.

Tässä niistä esimerkkejä:

- Peruspalveluista on leikattu jo niin paljon, että se loukkaa demokratiaa. Viranomaiset rikkovat lakia resurssipulassaan. Porvarillinen demokratia on vain muodollista. Siinä valitsemme edustajia säätämään lakeja, joita viranomaiset eivät noudata. Sitten saamme tehdä heistä kanteluita ja valituksia kun vallan kolmijako ei toteudu. Suomi ei ole demokratia eikä oikeusvaltio.

- Porvarillisesta demokratiasta kertoo myös esim. lasten huostaanotot. Ne ovat julma ja fasistinen sekä luokkaerojen täyttämä bisnes. Yhteiskunnan palveluista (esim. mielenterveys – ja kuntoutuspalvelut mm. lapsille) on leikattu. Valviran mukaan meillä on lapsia, joita sijoitetaan kodin ulkopuolelle, koska palvelut eivät toimi. Heillä ei ole siis lastensuojelun tarvetta. Terveydenhuollon resurssipula ei ole huostaanoton syy. Lastensuojelu on päässyt myös luokkaeroista kertoviin tieteellisiin julkaisuihin. Lisäksi mielenterveysongelmaisilta vanhemmilta huostaan otetaan lapsia hatarin perustein. 

- Kirjoitin 2.11.2015 Lokakuun liikkeelle kauhustooria tästä (mielen)terveysfasismista. Lue tästä. Kirjoitan siinä mm. seuraavaa: Mielenterveyden keskusliitto on ottanut kantaa kuinka ”sosiaaliviranomaisella ei yleensä ole tarkkaa tietoa mielenterveysongelman laadusta, vakavuudesta eikä vanhemman oireiden senhetkisestä tilanteesta. Perusoletus näyttää olevan, että aiempi tai nykyinen mielenterveysongelma leimaa vanhemman vajavaiseksi huolehtimaan lapsestaan”.


- Valviran 10.11.2014 toimittamasta valvontahavaintoraportista selviää järkyttäviä asioita suomalaisen lastensuojelun tilasta. Aloitetaanpa psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevista lapsista. Valvira toteaa raportin sivulla 14: ”Valvontaviranomaisten havaintojen mukaan sijaishuoltoon saatetaan sijoittaa lapsia, joilla on psykiatrista hoitoa vaativia ongelmia, mutta ei lastensuojelun tarvetta. Psykiatrisen hoidon ja jopa hoidon tarpeen arvioinnin edellytykseksi on saatettu vaatia lapsen huostaan ottamista ja sijoittamista pois omasta kodistaan. Viranomaisten tietoon on tullut esimerkiksi tapauksia, joissa psykiatrisen hoidon tai kuntoutuksen tarpeessa olevia lapsia tai nuoria sijoitetaan lastensuojelulaitoksiin. Lapsi tai nuori on voitu tällöin sijoittaa lastensuojelulaitokseen ilman varmuutta kyseisen yksikön henkilöstön riittävästä psykiatrisesta osaamisesta.”

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus riittäviin sosiaali - ja terveyspalveluihin. Myös hyvä hallinnon takeet turvataan perustuslaissa. Viranomaiset rikkovat lakeja jatkuvasti. Oikeistolaiset ovat ennenkin halveksuneet demokratiaa. Kimmo Sasin mielestä perustuslaista onkin tullut poliittinen lyömäase.

Julkiselta vallalta on lähtemässä oikeus toimia miten haluaa. THL:n tutkimuksessa Vaarantunut suojeluvalta on osoitettu kuinka lastensuojelu ei täytä demokraattisen valtion tunnusmerkkejä. Lue seuraava kirjoitukseni: Lastensuojelun autoritäärisyys

Demokratian keskeisin idea on se, että kansa valitsee edustajansa säätämään lakeja. Tämä ei kuitenkaan lopu siihen. Julkisen vallan on myös noudatettava näitä lakeja. Lisäksi perustuslaki takaa kaikille tietyt vähimmäisoikeudet, jotka eivät riipu vaalituloksesta. Niitä ovat mm. oikeusturva, sosiaaliturva ja terveydenhuolto. Kun kansaa ei kuunnella, niin se ottaa vallan omiin käsiin. Vaikka sitten limsalla.

Kirjoitin Lokakuun liikkeelle 29.9.2015 mm. seuraavaa artikkelissa Asianajaja Jean Boldt: "Kun talous murenee, niin murenee myös oikeusvaltio ja hyvinvointi. Kreikassa vasemmistoanarkistit pyörittävät omaa terveydenhoitotoimintaansa. Lue Voima-lehden juttu. Voima lehti on myös kirjoittanut suomalaisesta lastensuojelubisneksestä artikkelissa "Rahan löyhkä". Kun kerta lain turvaamat ihmisoikeudet eivät  toteudu, niin mitäpä jos kokeiltaisiin samaa Suomen lastensuojeluun. Esimerkiksi anarkistimartat voisivat tarjota niitä paljon puhuttuja kodinhoitopalveluita mistä on leikattu."

Julkisen vallan pitäisi noudattaa tarkoin lakia ja ihmisoikeuksia. Se kuuluu demokratiaan. Kumpi on suurempi demokratialoukkaus; limsan heitto valtiovarainministerin päälle vai perustuslain vastainen köyhien traumatisoiminen ja hautaan ajaminen? Puvun voi viedä pesulaan. Hautaan ajettuja ei saa enää takaisin ja traumoja on työlästä korjata.

torstai 26. marraskuuta 2015

Työttömien haukkuminen on jo MV-lehden tasoa

Mietin tässä ajankulukseni, että miten työttömien ja syrjäytyneiden osallistamispuhe eroaa MV-lehdestä? Tässä kirjoituksessani tuon esiin esimerkkejä.

Rikosoikeuden professori Terttu Utriainen toteaa YLEN uutisessa, että pitäisi kiinnittää vakavasti huomiota siihen kuinka pakolaisvastainen mieliala voi alkaa levitä. Hän toteaa seuraavaa: "Sellainen tilanne, että meillä on nuoria miehiä läjäpäin jouten, on aina vaarallinen, ihan riippumatta siitä minkä maalaisia he ovat." Utriaisen mukaan asia on kotouttamiskysymys: nuorille miehille pitää saada järkevää tekemistä.

Termistä "järkevä tekeminen" tulee mieleen yhteiskuntaan osallistaminen. Samanlaista nuorten leimaamista harjoitetaan paljon mediassa. Esimerkiksi A-Studio toteaa netissä 22.11.2013 raflaavasti tiivistäen seuraavaa: "Toimeentulotuki pois nuorilta? - Oleilua toimeentulotuella".

Lieksalainen leipomoyrittäjä moitti "hyvää sosiaaliturvaa". Lue lisää. Hänen mukaansa se kannustaa jäämään kotiin. Yrittäjän tarjoama "työ" olikin yhdeksän kuukauden mittainen rekrytointikoulutus, jossa tehdään oikeaa työtä ja josta ei saa palkkaa. Valtio siis kustantantaa yrittäjälle työntekijän maksamalla työttömälle sosiaaliturvan. Kuka enää palkkaa työntekijöitä kun kehityssuunta on tämä?

Rikkaat ovat historiassa tehneet yhteistyötä natsien kanssa. He tarvitsivat valevasemmiston. He kyllä kykenevät ahneuksissaan myös lietsomaan vihaa tyttömiä kohtaan. Työttömien haukkuminen on jo niin karmeaa, että se on MV-lehden tasoista.

Kun työpaikkoja ei ole, niin niitä ei vain ole. Siinä ei auta vihapuheeseen perustuva työttömien aktivointi. Totuus työttömyydestä on helppo tarkistaa lakikirjasta. Lue mututiedosta tästä. Julkinen valta kyllä valvoo sitä, että työtön hakee töitä. Mikäli henkilö kieltäytyy hänelle tarjotusta työstä, niin seurauksena on karenssi. Henkilön tulee myös hakea työtä (muuten seurauksena on karenssi).

Kirjoitin blogissani aiemmin (3.10.2015) mm. seuraavaa: Pääministeri Juha Sipilän erityisavustaja Antti Pentikäinen kommentoi mediassa turvapaikanhakijoista seuraavaa: ”Yksin jääneet yhteiskunnan pudokkaat ovat niitä, joista terroristijärjestö Isis on rekrytoinut taistelijoita”. Hänen mukaansa turvapaikanhakijoille pitäisi tarjota vaikka talkootöitä ennen kuin varsinainen työllistyminen onnistuu lain puitteissa. Hänen mukaansa tämä työ voisi olla mm. pusikoiden raivaamista, talojen maalaamista tai kyläkoulujen kunnostamista.

Nuoret miehet, työttömyys ja yksinäisyys siis yhdistetään automaattisesti syrjäytymiseen ja väkivallantekoihin. Voisiko olla myös niin, että on myös työttömiä, jotka osaavat itse järjestää rytminsä arkeen ilman risusavottaa? Voisiko olla myös niin, että myös työttömällä voi olla hyvä elämänhallinta ja työssä käyvällä huono? Tällaisella leimaamisella ja huolipuheella sekä pakkoauttamisella oikeutetaan yhteiskunnan syrjivät rakenteet. Kyse on tosiasiassa vain sisäsiististä MV-meiningistä. Myöskään kaunopuheinen leimaaminen ei ole mukavaa.

tiistai 24. marraskuuta 2015

Lokakuun liike lienee uusi Marraskuun liike

Luin juuri Marraskuun liikkeestä kertovan artikkelin. Se kertoo suomalaisesta kontrollipolitiikasta ja sen vastustusesta. Lainasin myös kirjastosta kirjan ”Pakkoauttajat”. Tuo kirja muodosti liikkeen pohjan. Liike perustettiin 1967. Samana vuonna oli myös hippien rakkauden kesä. Se oli sen aikaista kapinointia porvarillisen moraalin mukaista konservatiivista kontrollipolitiikkaa vastaan. Nuoriso ja edistysmieliset halusivat haastaa porvarillisen moraalin.

Suomessa on aina ollut fundamentaalia konservatiivisuutta. Sama pätee porvarilliseen kuriin ja alaluokkien kontrolliin. Ihmisen tulee monesti olla joko pystyyn holhottu vailla omaa valtaa tai täysin ilman apua. Eli siis kaksi ääripäätä eikä keskitietä. Suomi on hyvin laitosvaltainen yhteiskunta. Suomalaisen huollon sanoja ovat mm. sosiaalihuolto, punaorpohuolto, irtolaishuolto, raittiushuolto ja huoltosuunnitelmaneuvottelu.

Pakkoauttaminen on luokkapolitiikkaa. Se kohdistuu kaikista vähäosaisimpiin yhteiskunnan jäseniin. Joillakin ihmisillä on kiihkomielisen kova tarve puolustaa yhteiskunnan kuria ja kontrollia. Luokkapolitiikkaa on esimerkiksi köyhien lasten huostaanotot / sijoitukset. Ne ovat viimeisen 20 vuoden aikana tuplaantuneet. Samaan aikaan vihapuhe työttömiä kohtaan on lisääntynyt. Kontrollipolitiikalla on aina tapana lisääntyä kun talous sakkaa. Huostaanotoilla on Suomessa väkivaltainen perinne myös historiassa. Kirja Punaorvot 1918 kertoo punaorpojen huostaanotoista. Heitä sijoitettiin pois äitiensä luota. Isät olivat kaatuneet vuoden 1918 luokkasodassa.

Nykyajan Marraskuun liikettä edustanee verkossa toimiva Lokakuun liike. Marraskuun liike järjesti mielenosoituksia ja propagoi ideoidensa puolesta. He puolustivat mm. sosiaalihuollon asiakkaiden ja laitosasukkaiden ihmisoikeuksia. Yksi mieleenpainuvista tempauksista oli alkoholistien itsenäisyysjuhla. Se oli siihen aikaan porvarillisen moraalin vastaista.

Alla on kuva Marraskuun liikkeen ajoilta: