maanantai 27. toukokuuta 2013

Valtiovarainministeriö on rikkonut lakia Kreikan vakuusasiassa

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt 14.5.2013, että kaikki Kreikka-vakuuksiin liittyvät asiakirjat ovat pankkien tunnistetietoja lukuunottamatta julkisia.

Valtiovarainministeriö on rikkonut lakia, koska se ei ole julkistanut kaikkia Kreikka-vakuuksiin liittyviä asiakirjoja vaikka korkein hallinto-oikeus (KHO) on näin määrännyt sen tekemään.

Valtiovarainministeriön tulisi noudattaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä ja julkistaa kaikki asiakirjat.

Valtiovarainministeriön tulisi noudattaa nyt tämän asian suhteen sekä jatkossa hyvää hallintotapaa sekä toimia julkisuuslain ja hallintolainkäyttölain mukaisesti.

Valtiovarainministeriö ei siis ole toiminut tässä asiassa täysin lain mukaisesti.
---------------
Tarkemmat perusteet on alla olevassa kantelussa, jonka tein oikeuskanslerille.

Lähetetty 27.5.2013

Kantelija:
Henri Autero
Vaasa

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Viranomainen ja henkilöt:
Valtiovarainministeriö

Menettelyn tai päätösten yksilöinti:
Valtiovaraiministeriö ei ole julkistanut kaikkia Kreikka-vakuuksiin
liittyviä asiakirjoja vaikka korkein hallinto-oikeus on määrännyt ne
julkistettavaksi. Taloussanomien artikkeli aiheesta on liitteenä.

Asian kuvaus:
Korkein hallinto-oikeus on päättänyt 14.5.2013, että kaikki
Kreikka-vakuuksiin liittyvät asiakirjat ovat pankkien tunnistetietoja
lukuunottamatta julkisia.

Taloussanomat on tiedustellut valtiovarainministeriöltä, että miksi kaikkia
asiakirjoja ei ole julkaistu vaikka korkein hallinto-oikeus on näin
päättänyt. Valtiovarainministeriö kehoitti Taloussanomia lähettämään asiakirjoista
virallisen asiakirjapyynnön valtiovarainministeriölle. Taloussanomien
artikkeli aiheesta on liitteenä.

Ihmettelen valtiovarainministeriön toimintaa suuresti. Asiakirjoista on
aikoinaan esitetty eri pyytäjien toimesta jo monta asiakirjapyyntöä, jonka
jälkeen on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus
on velvoittanut valtiovarainministeriön julkaisemaan asiakirjat, joten miksi
ihmeessä enää uusia asiakirjapyyntöjä tulisi esittää.

Valtiovarainministeriön olisi tullut viipymättä julkistaa kaikki asiakirjat,
jotka korkein hallinto-oikeus on määrännyt julkistettavaksi eikä pyytää
lähettämään uutta asiakirjapyyntöä.

Katson, että valtiovarainministeriö ei ole toiminut julkisuuslain eikä
hallintolainkäyttölain edellyttämällä tavalla eikä hyvän hallinnon
mukaisesti.

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan valtiovarainministeriön menettelyn.

Mielestäni olisi tärkeää, että loputkin asiakirjat saataisiin julkisiksi.

Liitteenä kaksi Taloussanomien artikkelia.

Muut kantelut ja vireilläolo:
En ole kannellut tai valittanut asiasta millekään muulle viranomaiselle

Liitteet:

Taloussanomat: Kreikka-vakuuksien asiakirjoja yhä piilossa:
http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2013/05/26/kreikka-vakuuksien-asiakirjoja-yha-piilossa/20137391/170#

Taloussanomat: Ministeriö vakuussotkusta: Lähettäkää asiakirjapyyntö:
http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2013/05/26/ministerio-vakuussotkusta-lahettakaa-asiakirjapyynto/20137434/12#
---------------
Lisäys 29.6.2013:Olen myöhemmin tehnyt yllä olevaan kanteluun myös kolme lyhyttä lisäselvitystä 27.5.2013 (1 kpl) ja 28.5.2013 (2 kpl), joissa nostan esiin oikeusoppineiden kannaotot ja korkeimman hallinto-okeuden moitteet valtiovarainmininisteriötä kohtaan sekä asiakirjajulkisuutta koskevia seikkoja.