perjantai 26. joulukuuta 2014

Suomalaisesta lapsiköyhyydestä

Kuvan lähde: Lehden nettisivu (klikkaa).
Kansan ääni on Suomen työväenpuolueen lehti.
Kyseisellä puolueella ei ole kansanedustajia.
Lähetin seuraavaan Kansan äänen (nro 1/2015) alla olevan kirjoituksen.


Tässä THL:n tilastokäyrä tämänkin
tekstini oheen.

Aivan ensiksi haluan sanoa, että laitan tämän kirjoitukseni oheen THL:n tilastokäyrän siitä kuinka lasten ja nuorten sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat kaksinkertaistuneet 20 vuodessa. Tähän sisältyvät myös huostaanotot. Lapsiköyhyys on kasvanut Suomessa erittäin paljon. Tällaiseen kehitykseen on keskeisesti vaikuttanut lapsiperheiden palveluista leikkaaminen. Yksi lapsiperheiden palvelu on kodinhoitoapu, jota vielä 1980-luvulla sai yleisesti. Nykyään kodinhoitopalveluiden raunioilla juodaan kahvia ja puhutaan elämänhallinnasta, mutta mitään konkreettista apua ei perheille enää saman lailla tarjota. Vanhemmat voivat olla joskus väsyneitä ja tarvitsevat arkeensa jotain apua. Esimerkiksi työelämän kiireet ja työttömyys sekä erilaiset elämän kriisit voivat aiheuttaa väsymystä.
Voima-lehden teesi ”Raha ei lue lakia” kuvaa tilannetta hyvin, koska tällainen toiminta rikkoo lakia ja ihmisoikeuksia. Lastensuojelulain mukaan muut keinot auttaa perheitä tulee käyttää ennen lapsen huostaanottoa. Tämä periaate (perheiden jälleen yhdistäminen) lisättiin lastensuojelulakiin perustuslaillisesta näkökulmasta. Taustalla on myös Suomen saamia ihmisoikeustuomioita. Haluan kiittää Voima-lehteä myös artikkelista ”Rahan löyhkä”, jossa tuodaan sitä karua todellisuutta esiin kuinka huostaanotoilla tehdään bisnestä.
Suomi on pohjoismaista uusliberalistisin. Täällä on myös huostaanottotilastot pohjoismaiden korkeimmat. Tätä ovat päivitelleet myös kokoomuslaiset ”heikompaa ainesta” – lausunnoillaan. Mietitäänpä myös muiden vielä uusliberalistisimpien maiden lapsiköyhyyttä. Tieteellinen aineisto osoittaa, että esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Saksassa tämä on suuri ongelma.
Tällainen köyhää ja tavallista kansaa kurjistava kehitys on alkanut sen jälkeen kun pääomat vapautettiin 1980 ja 1990 lukujen vaihteessa. Tämän jälkeen tuli lama, jonka seurauksena lapsiperheiden palveluista lyhytnäköisesti leikattiin. Lama oli keinotekoinen, jolla Suomi saadaan mukaan EU:hun ja liittovaltioon. EU on kapitalistinen järjestelmä, jossa on pääomien vapaa liikkuvuus. EU:ssa on myös kapitalistilobbareita, jotka ajavat omia direktiivejään läpi. Nyt ahdinkoa yritetään vielä syventää TTIP – eli vapaakauppasopimuksella. Tämä lama ei todellakaan ole AY-liikkeen syytä kuten Iiro Viinanen väittää. Se on nimenomaan uusliberalistisen kehityksen ja kapitalismin syytä. Kehityksen, joka alkoi pääomien vapauttamisesta.
Yksi kapitalistisen valtion tunnusmerkeistä on työläisen riisto. Enemmistö ihmisistä on aina työväenluokkaa. Jos kapitalistit saavat absoluuttisesti tahtonsa läpi se tarkoittaa käytännössä täydellistä luokkayhteiskuntaa. Siis luokkasäätyjen palaamista. Niin kauan kuin Suomessa on tällaista eriarvoisuuskehitystä, niin minä kiroan liiallisen hyvätuloisuuden ja menestymisen ihannoinnin alimpaan maanrakoon. Kapitalisteille ja uusliberalisteille ei tule antaa ikinä anteeksi tekojaan vaan heitä on pidettävä ihmisoikeusrikollisina. Niin suuria kärsimyksiä kapitalismi on Suomessa aiheuttanut viattomille ihmisille pikkulapsista alkaen.
http://viimeinenmohikaani.wordpress.com/marxilainen-taloustiede-filosofia

http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2014/numero-1/rahan-loyhka


Tarkennus: Sijoitusmäärissä on huomioitu myös avohuollon sijoitukset (eivät vain huostaanotot)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti