keskiviikko 3. joulukuuta 2014

Kantelut kuntouttavasta

Moro lukijat!

Julkaisen tässä blogissani kuntouttavasta työtoiminnasta tekemäni kantelut sekä niihin liittyvät muut asiakirjat ja tekstit. Olen kannellut näet eri kunnista, joissa on kuntouttavaan työtoimintaan liittyen lainvastaisia menettelytapoja.

Mukavia lukuhetkiä!!!

HUOM: Liitteet ovat pdf-muodossa tallennettuna Google Driveen.

Tässä ensimmäinen kanteluni oikeusasiamiehelle:

pvm 14.11.2014
 
Pyydän eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan seuraavan asian:
 
Viittaan liitteenä olevaan uutisartikkeliin Huittisen kaupungin toiminnasta.
 
Toim. huom: Lue liite klikkaamalla tästä.
 
Uutisessa todetaan mm. seuraavaa:

- Huittinen poisti kotisivuiltaan työttömien palveluja tarjonneen hinnaston. Vielä torstai-iltana kaupungin sivuilla oli hinnasto, jonka mukaan työttömän voi tilata esimerkiksi auton pesuun, vahaukseen tai ruohonleikkurin huoltamiseen.
- Apulaisiksi tarjottiin kuntouttavassa työtoiminnassa olevia työttömiä. Myös yritykset saattoivat tilata kuntoutettavan työttömän 20 eurolla tunnissa.
- Perjantaiaamuna hinnasto oli kadonnut kaupungin sivuilta.
– Palvelu on vedetty tilapäisesti pois, kertoo Huittisten perusturvajohtaja Kristiina Piirala.
- Lain mukaan kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata työsuhteessa tehtävää työtä. Lakitekstin perusteella yritykset toimisivat vastoin lakia, jos ne pestaisivat kuntoutettavan tekemään töitään.
- Piiralan mukaan kaupunki aikoo käsitellä asiaa joulukuun aikana. Piirala uskoo, että yrityksille tarjottu palvelu poistetaan.
- Hinnasto on ollut Huittisten kaupungin sivuilla vuoden ajan.
- Piiralan mukaan vain yksi yritys on tänä aikana tilannut työntekijän apulaiseksi. Yritys on maksanut apulaisesta yhteensä 130 euroa.
– Toiminta on ollut pienimuotoista, Piirala sanoo.
- Työttömät eivät saa palkkaa apulaisena toimimisesta. He saavat yhdeksän euron päivittäisen kulukorvauksen. Apulaisten käytöstä maksetut rahat menevät Huittisten kaupungille.

Herää seuraavia asioita mieleen:

Kaupunki on pitänyt vuoden verran tällaista palveluja tarjoavaa hinnastoa nettisivuillaan vaikka tällainen toiminta on selkeästi lainvastaista. Miten tällainen on mahdollista, että laintulkinta on näin heikkolaatuista Huittisissa? Huittinen on siis välittänyt laitonta työvoimaa. Yksi yritys on siis jo tähän tilaisuuteen tarttunut.

Tämä on erittäin huonoa virkamieshallintoa.

Pyydän oikeusasiamiestä tutkimaan Huittisten menettelyn.
 
Kunnioittaen:
 
Henri Autero
Vaasa
 
Tässä 1. lisäselvitys ensimmäiseen kanteluuni oikeusasiamiehelle:


pvm 20.11.2014
 
Lähetin kantelun perjantaina 14.11.2014 koskien kuntouttavaa työtoimintaa.
 
Asia on nyt ollut myös uutisissa esillä vielä lisää. Oheistan kyseisen uutisartikkelin liitteeksi. Johon siis viittaan.
 
Toim. huom: Lue liite klikkaamalla tästä.
 
Siinä on Huittisten menettelystä, josta siis kantelin.
 
Uutisessa todetaan esimerkiksi seuraavaa:
 
- Vaikka laki kuntouttavasta työtoiminnasta toteaa yksiselitteisesti, ettei kuntouttavaa työtoimintaa saa hankkia yritykseltä, on kuntoutujien työpanosta myyty esimerkiksi Huittisten kunnassa yrityksille ja yksityishenkilöille muun muassa siivous-, kiinteistö- ja korjauspalvelujen muodossa. Sastamalan kunta puolestaan tienasi viime vuonna 120 000 euroa myymällä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden tekemiä tuotteita ja työpanosta.
 
Siinä siis puhutaan myös muista kunnista, joista yksilöidään Sastamalan kunta.
Tämän vuoksi pyydän tutkimaan myös Sastamalan menettelyn.
 
Kunnioittaen:
 
Henri Autero
Vaasa
 
Tässä 2. lisäselvitys ensimmäiseen kanteluuni oikeusasiamiehelle
 
pvm 24.11.2014
 
Lähetin kantelun perjantaina 14.11.2014 koskien kuntouttavaa työtoimintaa. Lähetin siihen sen jälkeen myöhemmin myös lisäselvityksen.
 
Tässä on uusi lisäselvitykseni
 
Nyt myös Vantaa aikoo harjoittaa samanlaista / samankaltaista toimintaa. Pyydän tutkimaan myös Vantaan menettelyn.
 
Asiasta on kaksi liitetiedostoa.
 
Toim. huom: Lue liitteet klikkaamalla linkkiä
 
Kunnioittaen:
 
Henri Autero
Vaasa
 
Tässä toinen kanteluni oikeusasiamiehelle:
 
pvm 3.12.2014
 
Pyydän eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan seuraavan asian:

Luin netissä kirjoituksen, jossa kritisoidaan Nokian ja Tampereen kaupunkien sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistaman Verte Oy:n järjestämää kuntouttavaa työtoimintaa. Viittaan siis siihen tässä kirjoituksessani.

Kyseiset julkisen vallan tahot ovat tehneet kyseisen yrityksen kanssa sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Laissa kuitenkin todetaan yksiselitteisesti, että kuntouttavalla työtoiminnalla ei voida korvata oikeaa palkkatyötä. Tähän ei vaikuta se, että yritys on julkisen sektorin omistama. Se on silti yritys, joka toimii osakeyhtiölain mukaisesti. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä. Sopimus on siis mitätön ja lainvastainen. Silti sitä on noudatettu virkamiesten siunauksella. Virkamiehillä tarkoitan työvoimatoimiston ja sosiaaliviraston henkilökuntaa.

Lisäksi lain 6 §:n 1 momentin mukaan kunnan tulee antaa tieto työvoimatoimistolle kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä tekemästään sopimuksesta, joten TE-toimisto on koko ajan tiennyt tai ainakin sen olisi pitänyt tietää sopimuksen olemassaolosta.

Tässä ei ollut vielä kaikki laittomuudet. Nimittäin Nokian kaupungin verkkosivujen mukaan jatkosuunnitelmat laaditaan yhteistyössä asiakkaan, lähettävän tahon ja työpajan kanssa. Jatkosuunnitelmalla tarkoitan tilannetta, jolloin kuntouttavan työtoiminnan jakso on päättynyt ja on laadittava uusi aktivointisuunnitelma. Lain mukaan aktivointisuunnitelman laatimiseen osallistuvat asianomainen henkilö, kunta ja TE-toimisto. Nokialla on TE-toimisto pessyt kätensä ja jättäytynyt jatkosuunnitelmien tekemisestä kokonaan pois. Suunnitelman tekevät lähettävä taho eli kaupunki, asiakas eli työtön ja kuntouttavasta työtoiminnasta hyötyvä yritys eli Verte Oy. Eli tässä asiassa on siis kyse julkisen hallintotehtävän ulkoistamisesta, joka siis voidaan tietyin edellytyksin ulkoistaa vain jos asiasta on lain mukaan säädetty. Ja tästähän on siis säädetty kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa. Eli lakia on siis rikottu tässäkin asiassa.

Toim. huom: Lue liite klikkaamalla sanaa linkki

Liitteet:

- Mainitsemani kirjoitus (linkki)
- Mainitsemani sopimus (linkki)
- Ote Nokian kaupungin nettisivuilta (linkki)

Kunnioittaen:

Henri Autero
Vaasa
 

Huomioi myös seuraava:

 
Lue ilmoitus (ensimmäisen kanteluasian) siirrosta sosiaali - ja terveysministeriön käsiteltäväksi klikkaamalla tästä. Toisen kantelun kohtaloa en vielä tiedä.

4 kommenttia:

 1. Henri. Olet oikealla asialla. Menestystä sille.
  tv. Vilho Juntunen Kajaani

  VastaaPoista
 2. Nokian kaupungin ja Verte oy:n sopimuksesta oli tehty jo laajempi kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Pirkanmaan TE-toimiston ja Nokian kaupungin menettelystä aktivointisuunnitelman laatimisessa, sen sisällöstä ja päivittämisestä on myös tehty kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle.

  VastaaPoista
 3. Olen itse esimiesasemassa te-toimistossa. Hienoa, että näihin räikeisiin lain tikkomuksiin puututaan!!!

  VastaaPoista