torstai 29. lokakuuta 2015

Lumetyöllistämistä

Kerron tässä tekstissäni kuinka Vantaan päättäjät ovat toimineet väärin. Asia koskee kuntouttavaa työtoimintaa. Vantaan kaupunki kiistää sosiaalisessa mediassa esiin tuodut perustellut seikat, jotka kertovat laittomuuksista.

Vantaan sanomat kirjoittaa 28.10.2015 seuraavaa:

" Vantaan kaupunki ei riko lakia pyörittäessään kuntouttavaa työtoimintaa Koivukylässä sijaitsevassa suurpesulassaan. Työllisyyspalveluiden johtaja Heidi Nygren vastaa sosiaalisessa mediassa käytyyn keskusteluun. – Asiaa koskeva laki määrittää aika tarkasti, mitä kuntouttava työtoiminta on. Yksityisessä yrityksessä ei saa tehdä kuntouttavaa työtoimintaa, mutta julkisella sektorilla sitä voidaan toteuttaa siellä, missä paikkoja on tarjolla, Nygren toteaa. "

Laki toki määrittelee sen tarkasti. Pesula ei ole yritys. Se kuuluu kaupungin omaan organisaatioon (eli Vantaan työllistämisyksikön valmennustalo Reeliin). Lue lähde.

Laki ei kuitenkaan kiellä ainoastaan kuntoutettavien käyttöä yrityksissä. Se määrittelee paljon muutakin.

STM:n ohjekirje 31.12.2014 kuntouttavasta työtoiminnasta ilmaisee mm. seuraavaa:

Kyseessä on sosiaalipalvelu, jonka tarve tulee arvioida yksilöllisesti. Kunkin asiakkaan kohdalla erikseen. Ei massoina tai tarkoituksena tasapainottaa kunnan taloutta. Työtoiminnalla ei saa myöskään korvata virka - tai työsuhteessa tehtävää työtä.

Johtaja Nygren toteaa härkistä säästämisestä seuraavaa: "Säästö syntyy siitä, että saamme työttömän lopulta työllistymään. Pyrimme myös pitämään työmarkkinatuen kuntaosuudet kurissa, etenkin kun valtio lisäsi kuntien vastuita kuluvan vuoden alussa."

Siinähän se totuus putkahtikin. Kyse ei kuitenkaan ole työllistämisestä. Kuntouttava työtoiminta ja muut työharjoittelut eivät muodosta oikeaa työsuhdetta. Niistä ei siis saa palkkaa tai muita työsuhteen etuja kuten eläkekertymää.

Kyse on säästämisestä. Kerron seurvaaksi pari esimerkkiä.

Kaupunki vähentää pesulakulujansa. Lue lähde. Kaupungin ei siis tarvitse maksaa päiväkodin pyykin pesijöille palkkaa tai tilata palvelua yksityiseltä sektorilta. Tämä on tietenkin halvempaa. Kätevää. Tämä on nimenomaan talouden tasapainottamista.

Kuntalehti kertoo viime vuonna (16.12.2014) mm. seuraavaa: "Tähän asti kunnat ovat joutuneet maksamaan puolet työmarkkinatuesta sen jälkeen kun kunnassa asuva työtön on saanut työmarkkinatukea yli 500 päivää. Ensi vuonna kunnan vastuu alkaa jo 300 päivän jälkeen. Lisäksi kunnan osuus nousee 70 prosenttiin siinä vaiheessa, kun henkilö on saanut työmarkkinatukea tuhat päivää. Kuntien maksuosuutta on perusteltu sillä, että näin kuntia aktivoidaan työllistämään pitkäaikaistyöttömiä asukkaitaan."

Kuntien ei kuitenkaan tarvitse työllistää oikeaan työsuhteeseen. Ne voivat yhtä hyvin järjestää orjatöitä. Tästä esimerkkinä kuntouttava työtoiminta. Henkilö siirtyy tällöin pois työttömien työnhakijoiden kirjosta "työllistämispalveluiden" kirjoon ns. piilotyöttömäksi. Kyse ei siis ole oikeasta työllistämisestä. Näin voidaan muka parantaa työttömyyttä. Julkisen talouden (kunnat ja valtio yhteensä) menot säilyvät kuitenkin samana. Ne jopa lisääntyvät kun huomioidaan kilpailun vääristyminen, työtoiminnan järjestämisen kustannukset ja työtoiminnan kulukorvaukset (10,09 euroa kunnalle + 9 euroa työttömälle).

Alla on tilasto tästä tilastovääristelystä. Tilastoissa on erikseen "normi" työttömyys (eli työttömät työnhakijat) ja laaja työttömyys. Kun tilastoja vääristellään, niin siitä on se hyöty, että kun uutisoidaan "normi" työttömyydestä, niin laajaa työttömyyttä ei huomioida. Tällöin lukijalle syntyy populistinen kuva, että taas on työllistetty. Työvoimatoimiston haun (28.10.2015) mukaan meillä on 11172 vapaata työpaikkaa. Syyskuun 2015 laaja työttömyys on n. 450 000 henkilöä. Pelkkä työttömien työnhakijoiden määrä on n. 340 000 kpl.

Työttömiä "aktivoimalla" työpaikkoja ei synny lisää. Päinvastoin se voi jopa vääristää kilpailua. Kuka rehellinen yrittäjä haluaa kilpailijakseen työpajan, jossa tuotantokustannukset ovat orjatyövoiman ansiosta alhaiset? Olen aikaisemmin kirjoittanut lumetyöllistämisen vaikuttavuudesta. Sitä kautta ei juuri oikeaan työsuhteeseen työllisty. Lue lisää.2 kommenttia: