maanantai 31. elokuuta 2015

Toimeentuloturvasta

Perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

"Osallistava" sosiaaliturva, josta olen paljon kirjoittanut, on perustuslain vastaista.

Lue tarkemmin: Eliitti ja pakkotyö sekä perustuslaki sekä Työläisen riistoa oikeusvaltiossa

Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi toimeentulotukilain muuttamista koskevassa lausunnossaan seuraavaa:

     

Asiassa kuultu perustuslakiasiantuntija Martin Scheinin oli lausunnossaan eri mieltä:Perustuslakia edelsi hallitusmuoto 1995. Sen lainkohta 15 a § 1 mom (johon Scheininkin viittasi) kuului seuraavasti:
Perustuslakiasiantuntijan kanta siis ohitettiin valiokunnassa selittelemällä, että kun henkilölle on tarjottu mahdollisuutta osallistua työhön tai työvoimapoliittisen toimenpiteeseen niin voidaan katsoa, että hän olisi kyennyt hankkimaan perustuslaissa tarkoitetun turvan.

Työvoimapoliittiseksi toimenpiteeksi voidaan kutsua mm. kuntouttavaa työtoimintaa ja muita palkattomia työkokeiluja. Nyt kun nämä palkattomat orjatyöt ovat lisääntyneet rajusti, niin voidaan miettiä kuinka paha perustuslain vastainen tilanne on tällä hetkellä.

Mielestäni aika paha. Ihmiset tekevät mm. kuntouttavana työtoimintana raskaudeltaan täysin oikeaa työtä vastaavia hommia (mm. risusavottaa). Valitettavasti nämä "työvoimapoliittiset toimenpiteet" ovat lähteneet luisumaan väärille teille. Ehkä alunperin tarkoitus on ollut sinisilmäisen "hyvä" eli saada työttömät erilaisille kursseille. Siitä homma on kuitenkin alkanut luisumaan kohti erilaisia orjatöitä.

Miten perustuslain takaamia ihmisoikeuksia palvelee mm. työpaja Jupiterin elinkeinotoiminnan vääristäminen? Yhteistyökumppanina toimiva jäteyhtiö Stromossen hyötyy Jupiterin ilmaisista orjista. STM on todennut Jupiterin toiminnan lainvastaiseksi. Siinä ei auta selittelyt, että toiminta on "pienimuotoista". Lakia pitää oikeusvaltiossa noudattaa pilkun tarkkaan.

Lue myös:

2 kommenttia: