perjantai 12. kesäkuuta 2015

Kantelu-uutinen

Tiedote kantelusta 12.6.2015
Julkaisuvapaa: HETI

Itsenäisyyspuolueen Pohjanmaan piiri on tänään kannellut aluehallintovirastolle kuntouttavan työtoiminnan väärinkäytöksistä.

Asia koskee kahta tahoa Pohjanmaan alueella.

Tarkemmin:
- Alavuden kaupungin kuntouttava työtoiminta
- Työpaja Arpeeti, jota ylläpitävät Isonkyrön ja Laihian kunnat sekä Vaasan kaupunki. Hallinnoivana kuntana toimii Vaasa

Toimin kantelun asiamiehenä.

Minun lisäkseni kantelun on allekirjoittanut valitustehtailijakaverini Eija Kiviharju-Ketola. Hän toimii tukihenkilönä ihmisille sosiaalihuollon asioissa. Olen tutustunut häneen saman aihepiirin kautta, joka kiinnostaa.

Kantelu on alla.

----------------------------

KANTELU LÄNSI – JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE


Kantelija:

Itsenäisyyspuolueen Pohjanmaan piiri
Yhteystiedot:
Ks. piirin sivut klikkaamalla tästä.
 

POSTITETTU 12.6.2015
 
ASIA: Kuntouttavan työtoiminnan väärinkäytökset

LAINSÄÄDÄNTÖÄ:

THL:n nettisivujen mukaan:

-        Kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virkasuhteessa tai työsuhteessa tehtävää työtä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakas ei siis voi esimerkiksi korvata kuntouttavan työtoiminnan toimipaikan työntekijää tai toimia hänen sijaisenaan.

-        Toimipaikka ei saa olla riippuvainen asiakkaiden työpanoksesta.

-        Sijoitettaessa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita esimerkiksi alihankintatöihin tai kunnan toimipaikkoihin on aina mietittävä, ovatko työtehtävät sellaisia, että niillä mahdollisesti korvataan palkkasuhteista työtä. Yleissääntönä voidaan todeta, että tuotannollisen työn tai kunnan palvelun ollessa kyseessä ne eivät saa olla riippuvaisia kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työpanoksesta.

TEM:in mukaan:

-        Sosiaalisten yritysten tarkoituksena on luoda työpaikkoja erityisesti vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille.

-        Sosiaalinen yritys ei yrityksenä poikkea muista yrityksistä. Se tuottaa tavaroita ja palveluja markkinoille ja tavoittelee voittoa kuten muutkin yritykset. Sosiaalinen yritys voi toimia millä toimialalla tahansa. Se maksaa kaikille työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan ja se on aina merkitty kaupparekisteriin.

-        Erona muihin yrityksiin on, että sosiaalisen yrityksen työllistämistä työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai yhteensä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä.

TEM:in ohje liitteenä (liite 1).

STM:n ohjekirjeessä (Kuntainfo 9/2014, 31.12.2014) todetaan hyvin selkeästi, että kuntouttavaa työtoimintaa ei voi hankkia yritykseltä.


SEIKAT:

1.      Alavuden kaupunki ilmoittaa nettisivuillaan (liite 2), että kuntouttavaa työtoiminnan paikka ei voi olla yrityksessä. Ei voi tosiaankaan olla. Tämä kielto koskee myös kaupungin omistamaa yhtiötä, jollainen kaupungin omistama pesula on (liite 3). Sekin on yritys, joka harjoittaa osakeyhtiölain mukaista elinkeinotoimintaa. Väliä ei siis ole sillä, että yrityksen omistaa kunta.

Väliä ei myöskään ole sillä, että yritys on merkitty sosiaaliseksi yritykseksi (liite 3). TEM:in ohjeen (liite 1) mukaan sosiaalinen yritys ei poikkea muista yrityksistä (vaikka vähintään 30 prosenttia sen työntekijöistä täytyykin palkata sosiaalisin perustein). Myös sen työntekijöille on siis maksettava TES:in mukainen palkka. Alavuden kaupunki on siis törkeästi laiminlyönyt vajaakuntoisten ja (pitkäaikais)työttömien ihmisoikeudet.

2.      Työpaja Arpeetin mukaan se pyörittää Matkahuollon toimipistettä ja yrittäjäpostia. Arpeetia ylläpitävät Isonkyrön ja Laihian kunnat sekä Vaasan kaupunki. Hallinnoivana kuntana toimii Vaasa (liite 4). Tässä saattaa tulla kyseeseen työvoiman korvaaminen (ks. THL-kohta).
 

LIITTEENÄ MAINITUT LÄHTEET (4 KPL)
 
 
 
 

Pyydämme aluehallintovirastoa tutkimaan nämä seikat.

Itsenäisyyspuolueen pohjanmaan piirin puolesta;

 
Henri Autero
kantelun laatija, asiamies, hallituksen jäsen
 
Eija Kiviharju-Ketola
piirin puheenjohtaja


----------------------------

MUUTA:

Minulta voi kysyä lisätietoja esim. sähköpostilla: henri.aut(at)gmail.com
Jos haluat niin täytä IPUN kannattajakortti. Lue lisää klikkaamalla tästä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti