keskiviikko 25. maaliskuuta 2015

Perheiden jälleen yhdistämisestä

THL:n tilasto sijoitusten kasvusta lastensuojelussa
Mietin tässä ajankulukseni, että millä tolalla on perheiden jälleen yhdistäminen Suomessa. On tämä jännä juttu kun lastensuojelulain mukaan lasta tulisi ensisijaisesti auttaa muilla keinoin kuin huostaanotolla. Näin ei kuitenkaan läheskään aina tapahdu. Esimerkkejä tästä voitte lukea vaikkapa Lokakuun liikkeen sivuilta ja blogistani. Esimerkki lasten huonosta kohtelusta ja ns. ”kuntoutuksesta” on erityisnuorten huostaanotot. Suomen valtio vihaa lapsia ja syrjäyttää heitä yhteiskunnasta. Näin syntyy syrjäytettyjä nuoria.

Vilkaistaanpa lastensuojelulakia Finlexistä / 4 § 3 mom:

Lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. Kun sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleen yhdistämisestä.


THL: Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä (lastensuojelulaki 4 § 3 momentti, Finlex).

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/sijaishuolto/perheen-jalleenyhdistaminen

Tarkoitan perheiden jälleen yhdistämisperiaatetta. Tuo periaate siis koskee myös muita tukitoimia kokonaisuudessaan.

Lue myös: KÄ: Suomalaisesta lapsiköyhyydestä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti