torstai 19. maaliskuuta 2015

Fasismin rippeet kitkettävä pois sosiaalialalta

Mietin tässä ajankulukseni suomalaista työn arvostamista ja sosiaalityötä sekä siihen liittyvää hallitsevan luokan ja valtion harjoittamaa fasismia ja rasismia. Tarkoitan esimerkiksi suomalaisen sosiaalityön köyhiä syrjivää ja yksilöä syyttävää eetosta. Lue lisää kyseisestä eetoksesta klikkaamalla tästä. Suomi on pohjoismaista uusliberalistisin (lue: eniten köyhiä syyllistävä). Suomella on myös pohjoismaista eniten ihmisoikeustuomioita. Suomessa on edelleen fasistisia ja epätasa-arvoisia käytäntöjä. Kutsuttakoon näitä vaikka fasismin rippeiksi. Kaikki tällaiset tulisi kitkeä pois. Ihmisiä tulisi kohdella tasa-arvoisesti.

En tarkoita, että nämä käytännöt olisivat suoraan fasistisia, mutta ne ovat silti ihmisiä luokittelevia. Ne loukkaavat tasa-arvoa ja juontavat juurensa fasismiin. Tämä selviää ihan historiaa lukemalla. Fasistinen retoriikka ja toimintamallit ovat vain muuttaneet muotoaan maltillisempaan suuntaan. Aina kannattaa miettiä sitä mihin väitteensä perustaa eikä aina syyttää yksilöä. Erilaisten ihmisryhmien syyllistäminen on Suomessa yleistä.
Käyn alla muutamia esimerkkejä tästä Suomen valtiorasismista:
Lastensuojelu
Tieteellisestä aineistosta selviää esimerkiksi seuraavaa:
·        Suomalaisen lastensuojelun juuret juontavat rotuhygieniaan ja köyhien kontrollointiin. Vuonna 1926 valtioneuvosto asetti sosiaaliministeriön ja erityisesti sen lastensuojelutoimiston päällikön aloitteesta komitean pohtimaan esimerkiksi kehitysvammaisten ja mielenterveysongelmaisten sterilisointia.

·        Samoihin aikoihin kyseinen sosiaaliministeriön lastensuojeluosaston päällikkö Adolf von Bonsdorff julkaisi selvityksen kehitysvammaisten lasten hoidosta Suomessa. Hän otaksui, että "kehitysvammaisten luku maassamme on viimeisinä vuosikymmeninä melkoisesti noussut". Von Bonsdorff myönsi, ettei hänellä ollut esittää varmoja numerotietoja tai tutkimustuloksia näkemyksensä tueksi. Tuohon aikaan kehitysvammaisia kutsuttiin ”tylsämielisiksi”. Otaksuma perustui siihen tosiseikkaan, että kehitysvammaisten hoito ja valvonta oli aivan riittämätöntä: esimerkiksi laitospaikkoja oli tarpeeseen nähden hyvin niukasti. Teorian mukaan "on kehitysvammaisten suurin enemmistö vapaasti saanut kuljeksia ympäri ja tuottaa uusia kaltaisiaan maailmaan".

Myös nykyajan Suomessa on lastensuojelussa luokittelevia käytänteitä. Lapsia on huostaanotettu esimerkiksi vanhempien köyhyyden aiheuttamien ongelmien vuoksi. Vaikka köyhyys ei sinällään olisikaan peruste, niin tilanne hyvin usein kärjistyy siihen pisteeseen, että huostaanotto tehdään. Lasta saatetaan koulukiusata, hän saattaa oirehtia psyykkisesti ja vanhemmilla voi olla elämänhallinnassa ongelmia. Elämänhallintaongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi mielenterveysongelmat. Perheiden peruspalveluista on leikattu ja nyt nähdään tulos. Huostaanottoa pakkotarjotaan eri elämän kriiseihin hyvin usein ratkaisuksi. Lapsia on huostaanotettu myös esimerkiksi vanhempien vammaisuuden ja kulttuurierojen perusteella. Tämä selviää sosiaalialan omasta tieteellisestä tutkimuksesta. Lisäksi huostaanottoa erityisnuorille pidetään hyvänä kuntoutuksena. Hyvä kysymys kuuluu miksi nämä perheet eivät saa muuta apua? Se on valtiollista rasismia pahimmillaan.
Kuntouttava työtoiminta ja ilmaistyö
Erilaisia ihmisryhmiä pistetään erilaisiin sosiaaliturvatöihin, jotka ovat monesti pakollisia tai vähintäänkin niin sanotusti ”terapeuttisia”. Työttömiä on pakotettu Suomessa karenssin uhalla näihin sosiaaliturvatöihin. Ihmiset ovat tehneet työttömyysturvan vastineeksi esimerkiksi risusavottaa, metallitöitä, pyörittäneet matkahuoltoa ja purkaneet tiiliseinää. Ihan siis oikeita töitä. Miksi toiselle duunarille maksetaan samasta työstä oikea palkka ja toiselle ei? Se ei lisää yhteenkuuluvuutta saman ammattiryhmien edustajien ja veronmaksajien kanssa. Se lisää eriarvoistavaa luokittelua ja saa kokemaan itsensä B-luokan kansalaiseksi. Tällaisesta toiminnasta on terve tsemppaaminen ja valmentaminen kaukana. Ei ihmisten ongelmia hoideta valmentamalla ihmisiä kilpailemaan keskenään vaan lisäämällä kontrollin ja kilpailun sijaan tasa-arvoa ja hyvinvointia.
Kuntouttava työtoiminta ja muu ilmaistyö on luokkasortoa ja fasistista ajattelutapaa sisältävää luokittelua. Kaikille, jotka tekevät samaa työtä kuuluu sama palkka. Oli sitten mies, nainen, mielenterveyskuntoutuja, kehitysvammainen, syrjäytetty nuori tai aikuinen. Tasa-arvon polkemisen ja eriarvoistavan luokittelun on loputtava! 
Tällaista työtä perustellaan fraasilla ”Suomessa on liian hyvä sosiaaliturva, joka kannustaa jäämään kotiin” sekä ihmisen omilla valinnoilla. Miksi ei kilpaile riittävästi ja täysillä ylienergisillä tehoilla hae palkkatöitä? Samaten sanotaan, että tätä täytyy tehdä niin kauan kuin saa oikean työpaikan. Työttömien syyllistäminen laiskoiksi ja moittiminen omista valinnoista on disinformaatiota eli se ei perustu faktaan. Aina pitää olla oikeaa faktaa kun jotain ihmistä syyttää silkasta laiskuudesta. Muunlaisella toiminnalla on historiassa synkät perinteet. Vastaus ”Tuollahan niitä näkyy ostarilla” kysymykseen ”Mihin perustat väitteesi?” ei ole relevantti kun puhutaan työttömien ja nuorten väitetystä laiskuudesta. Onko tullut mieleen, että ostarinotkuja ei välttämättä ole työtön vaan voi olla ihan hyvin vaikkapa työssä. Kai työpäivän jälkeen tai mahdollisena vapaapäivänä saa notkua ostarilla? Ja onhan työttömälläkin oikeus liikkua siellä ostarilla. On se järkyttävää kuinka ihan tavallisistakin perusoikeuksista saa tapella ihmisten kanssa. Yksilöä syyllistävää retoriikkaa suoltavien ihmisten suusta kuulee myös väitteitä esimerkiksi siitä kuinka ”maahanmuuttajat ostelevat autoja veronmaksajien rahoilla”. Onko tullut mieleen, että kenties maahanmuuttaja voi itse tienaamillaan rahoilla näin tehdä? Eikä sossu ostele kenellekään autoja.
On olemassa tieteellistä aineistoa, että tämmöiset sosiaaliturvatyöt johtavat vain harvoin oikeaan työsuhteeseen. Mielestäni vastikkeellinen sosiaaliturva ratkaisee ongelmia melkein yhtä tehokkaasti kuin natsien harjoittama silmien värjäys, sosiaalidarwinismi ja arjalainen rodunjalostus. Eräänlaista sosiaalidarwinismia elämä tässä kapitalistisessa kilpailuvaltiossa (nimeltä Suomi) onkin. Suomen työttömien aktivointi on siis huuhaa-tiedettä, kuten oli myös rotuhygienia. Mitä muuta voisi entiseltä akselivaltiolta kuitenkaan odottaa?
Muuta:
Nämä ovat vain esimerkkejä. Suomalaisessa sosiaalityössä on köyhiä syyllistävä asenne. Tutustu alla olevaan tutkimukseen. Suomalaisten sosiaalityöntekijöiden asenteet köyhiä kohtaan ovat tutkimuksen mukaan Pohjoismaiden tylyimmät. Tutustu kyseiseen tutkimukseen klikkaamalla tästä. Lue lehtiartikkeli aiheesta klikkaamalla tästä.
Lähteitä:
http://thtry.fi/tutkittua-tietoa.htm

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti