lauantai 28. helmikuuta 2015

Työttömien hyväksikäyttöä Vaasassa

YLE-uutiset kertoo 27.2.2015 artikkelissaan seuraavaa:
  • Vaasan kaupunki on kokeillut pitkäaikaistyöttömien palkkausta vanhusten avuksi kaksi vuotta. Viime vuonna avustajan sai 250 vanhusta.
  • Kotona asuvien vanhusten avustajien lisäksi kaupunki hakee apuja työttömistä myös Vuorikodin palvelutaloon. Sinne kaupunki hakee kuntouttavan työtoiminnan piiristä 50 apulaista. Heidän tehtävänsä on auttaa Vuorikodin asukkaita talon sisällä päivittäisissä toimissa.
Artikkelissa puhutaan harhaanjohtavasti työllistämisestä. Sitä se ei todellakaan ole. Ainakaan siltä osin kun kyse on kuntouttavasta työtoiminnasta tai muusta ns. sosiaaliturvatyöstä. Kyse on siis työtoiminnasta, josta ei makseta oikeaa palkkaa eikä siitä muodostu työsuhdetta. Tämä on klassinen virhe minkä toimittajat monesti tekevät kirjoittaessaan tällaisesta työtoiminnasta. Toimittajien tietämys asiasta voi siis olla monesti aika heikkolaatuista.

On toki hienoa, että vanhuksia voi auttaa, mutta mielestäni sen on tapahduttava vapaaehtoisesti eikä työttömyyskorvaukseen liittyvän karenssin uhalla. Sama koskee toimeentulotukeen liittyvää leikkausta. Nämä ovat siis rangaistustoimenpiteitä jos ei suostu tekemään töitä ilman palkkaa sosiaaliturvan vastineeksi.

Muut mietteeni asiasta voitte lukea alta.
 
Lähetin asiasta alla olevan kantelun Länsi - ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon:
-----------------
Pyydän aluehallintovirastoa tutkimaan seuraavan asian:
 
YLE-uutisista ilmenee seuraavaa:
 
- Vaasan kaupunki on kokeillut pitkäaikaistyöttömien palkkausta vanhusten avuksi kaksi vuotta. Viime vuonna avustajan sai 250 vanhusta.
 
Uutisartikkelin perusteella kyse on toiminnasta, jolla mitä ilmeisemmin korvataan kaupungin omaa työvoimaa. Ainakin toimipaikka on jollakin tasolla riippuvainen työttömien työpanoksesta.
Artikkelissa vanhus sanoo, että apu on tarpeellinen. Tämä on tietenkin hyvä asia, että apu on vanhukselle tarpeellista, mutta se osoittaa sen, että työttömät ovat tarpeellista ja tuottavaa työvoimaa.
Tällöin heidän tulisi saada oikea palkka työstään. Kyseessä ei siis ole oikea työsuhde vaan työtoiminta, joka on siis sosiaalipalvelua.
 

Sosiaali – ja terveysministeriössä on käynnissä selvitys kuntouttavan työtoiminnan lainmukaisuudesta. Asia koskee kuntien tekemiä lainvastaisuuksia. Tämä kantelu koskee siis Vaasan toimintaa.
 
Mielestäni tämä on selkeästi lainvastaista, koska

* THL:n mukaan:

- Kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virkasuhteessa tai työsuhteessa tehtävää työtä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakas ei siis voi esimerkiksi korvata kuntouttavan työtoiminnan toimipaikan työntekijää tai toimia hänen sijaisenaan.

- Toimipaikka ei saa olla riippuvainen asiakkaiden työpanoksesta.

- Sijoitettaessa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita esimerkiksi alihankintatöihin tai kunnan toimipaikkoihin on aina mietittävä, ovatko työtehtävät sellaisia, että niillä mahdollisesti korvataan palkkasuhteista työtä. Yleissääntönä voidaan todeta, että tuotannollisen työn tai kunnan palvelun ollessa kyseessä ne eivät saa olla riippuvaisia kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työpanoksesta.
 
 
* Tästä on myös STM:n ohjekirje kunnille. Lain rikkominen kunnissa on siis laaja-alaista.
 
Ohjekirje tässä:
http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/kuntainfo/-/view/1900001

Kunnioittaen:

Henri Autero
Vaasa
-----------------
Tarkennus 1.3.2015

Lukemani tiedon mukaan osa vanhusten avustustoiminnasta järjestetään 1600 euron bruttopalkalla eli ilmeisesti osalla on oikea työsuhde. Tämän seikan olen tähän blogitekstiini tarkentanut. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että oikeassa työsuhteessa olevat ja sosiaaliturvasta elantonsa saavat ovat eriarvoisessa asemassa työpaikalla. Tästä olen lähettänyt myös tarkennuksen aluehallintovirastoon tänään. Lähde: Pohjalainen 28.2.2015 / Artikkeli sosiaaliministeri Laura Rädyn vierailusta Vaasassa.

Lue artikkeli klikkaamalla tästä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti