lauantai 15. kesäkuuta 2013

Valtiovarainministeriö on mahdollisesti rikkonut perustuslakia

Tein alla olevan kantelun oikeuskanslerille.
----------------
Lähetetty sähköpostilla 15.6.2013

Oikeuskanslerille
Kantelu
Vaasa 15.6.2013
 
Asia: Kantelu koskien valtiovarainministeriön toimintaa koskien yksityisen asianajotoimiston palvelujen käyttämistä Suomen ja Kreikan vakuussopimuksen salaamiseen liittyvän hallintopäätöksen laatimisessa
 
Liitteenä olevasta Helsingin Sanomien artikkelista ilmenee, että valtiovarainministeriön runsas vuosi sitten tekemä päätös Suomen ja kreikkalaisten liikepankkien vakuusjärjestelystä on kirjoitettu ainakin osittain asianajotoimisto Hannes Snellmanissa.
 
Oikeusoppineet ovat arvostelleet valtiovarainministeriötä mm. julkisen vallan ulkoistamisesta.
 
Oikeustieteen akatemiaprofessori Kaarlo Tuori on todennut liitteenä olevassa Helsingin Sanomien artikkelissa, että hallintoviranomaisten eli tässä tapauksessa valtiovarainministeriön tehtävä on tehdä hallintopäätöksiä, ja ne kuuluvat viranomaisten ydintehtäviin. Esimerkiksi julkisuuslain soveltaminen on viranomaisen perustehtäviä, jotka pitää osata tehdä omin voimin.
 
Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää pitää mahdollisena, että valtiovarainministeriö olisi loukannut perustuslakia.
 
Valtiovarainministeriön toiminta on selvästi lainvastaista. Pyydän oikeuskansleria tutkimaan valtiovarainministeriön toiminnan.
 
Tässä kantelussa viittaan ja vetoan liitteenä olevaan Helsingin Sanomien artikkeliin.
 
 
LIITE: Helsingin Sanomien artikkeli aiheesta
 
 
Kunnioittaen:

Henri Autero
 
LIITE (url):
Oikeustieteilijät: Valtiovarainministeriö uhmasi perustuslakia:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti